17 februari 2022

Nederlandse AI Coalitie lanceert gratis Artificial Intelligence bewustwordingscursussen

De vraag naar ICT-professionals groeit en een "leven lang ontwikkelen" is noodzaak door de (snelle) digitalisering van de samenleving. Het is daarom cruciaal dat bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen nog meer doen om (jonge) mensen te interesseren voor de banen van de toekomst. En om hen continu bij te scholen op de snelle technologische ontwikkelingen die Nederland economisch en maatschappelijk kansen bieden.

De digitale revolutie waar Nederland zich in bevindt, is in een stroomversnelling geraakt en daarom zijn er steeds meer ICT-professionals nodig. Meer specifiek, de vraag naar professionals met kennis van AI (artificial intelligence of kunstmatige intelligentie) neemt de afgelopen jaren sterk toe. Tussen 2013 en 2018 vervijfvoudigde het aantal vacatures voor AI-specialisten in Nederland. En de uitstroom van AI-geschoolde studenten vanuit het onderwijs blijft achter door onvoldoende opleidingscapaciteit en een trage adaptatie van nieuwe kennis in onderwijs en opleiding. Het is dus cruciaal dat zowel studenten als professionals hun kennis en kunde met betrekking tot AI vergroten. 

De bouwsteen Human Capital van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) gelooft in het belang van een "toekomstbehendige" (beroeps)bevolking als voorwaarde voor een florerende economie en een positieve maatschappelijke dynamiek. Om dit te kunnen bereiken, werkt de NL AIC aan verschillende projecten om digitale vaardigheden, en specifiek de kennis van AI, onder de beroepsbevolking te vergroten. Één van deze initiatieven zijn de "AI-bewustwordingscursussen". Dit zijn (gratis) online cursussen die zich richten op zes verschillende sectoren, met als doel het creëren van bewustwording over AI: wat is het en wat kan je ermee? Tevens doet de cursist basiskennis op over de toepassing van AI in de desbetreffende sector en inspiratie en motivatie om verder door te leren over AI.

Het afgelopen jaar zijn de AI Zorg cursus en AI cursus voor Agri en Food gelanceerd. In 2022 volgen de AI-cursussen voor Energie, Creatieve Industrie, Onderwijs en tot slot voor Logistiek & Maritiem. De cursussen zijn te vinden op de website van de Nationale AI-Cursus.