6 januari 2021

OCW zet in op meer internationaal talent op gebied van techniek en ICT

Nederland gaat gerichter internationale studenten werven voor de bètaopleidingen in techniek en ICT. Hiermee wordt ingespeeld op de krapte in de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de nieuwe Internationale Kennis- en Talentstrategie (IKT) waarover Van Engelshoven - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) - de Tweede Kamer op 18 december per brief informeerde.

Bron: ScienceGuide

In de nieuwe IKT gaat het kabinet afstappen van werving die gericht is op de kwantitatieve instroom van internationale studenten. In plaats daarvan moet de werving zich alleen richten op opleidingen in sectoren waarin krapte op de arbeidsmarkt heerst. Dat komt neer op een actieve werving van internationale studenten die een opleiding in de ICT of de techniek willen volgen, aangezien zich daar structurele tekorten voordoen.

Om het aangetrokken talent ook daadwerkelijk voor de Nederlandse arbeidsmarkt te behouden, wordt er ingezet op een verhogen van de binding tussen internationale studenten en die arbeidsmarkt. Door studenten te laten kennismaken met potentiële werkgevers en ze mogelijkheden te bieden om hun professionele netwerk te vergroten, kan de basis van die binding al tijdens de opleiding worden gelegd. Daarom zal het kabinet in gesprek gaan met onderwijsinstellingen en partners uit het Techniekpact om het aantal stage- en werkplekken te verhogen. 

Het IKT verwijst ook naar een aantal bestaande initiatieven die de binding tussen internationale studenten en de regionale arbeidsmarkt versterken. Zo zorgen de Brightlands campussen van de Universiteit Maastricht ervoor dat internationaal talent dichtbij de Limburgse arbeidsmarkt wordt opgeleid, en heeft diezelfde Universiteit Maastricht ook een excellentie-traject op het gebied van data engineering waarbij studenten twee dagen per week een project uitvoeren bij een bedrijf in de regio. 

De hiervoor genoemde informatie komt uit een artikel geschreven door de redactie van ScienceGuide. Het hele artikel lees je hier.

De kamerbrief is hier te downloaden.