Onderzoeken

Hybride docentschap

Om hybride docentschap te kunnen stimuleren is inzicht nodig in de huidige situatie op de arbeidsmarkt. Hoeveel hybride docenten werken er momenteel in het technisch beroepsonderwijs en waar werken ze? Wat zijn hun drijfveren en hoe ervaren ze het werken in twee organisaties? Wat zijn de ambities van onderwijsinstellingen en ondernemers ten aanzien van hybride docentschap en de meerwaarde hiervan? En wat is er nodig om de implementatie van hybride docentschap te versnellen en te verwerken? Om antwoord te krijgen op deze vragen is afgelopen jaar in opdracht van het Techniekpact een drietal onderzoeken uitgevoerd.

Geen bestand Download
TechYourFuture (2021) Hybride professionals in de techniek

In dit praktijkgerichte onderzoek wordt ingegaan op (1) hoe hybride professionals als ‘boundary crossers’ het technisch bedrijfsleven en technisch beroepsonderwijs met elkaar verbinden en wat de waarde daarvan is, (2) hoe de school- en de bedrijfsorganisatie de positie van hybride professionals aantrekkelijk kunnen maken zodat zij goede boundary crossers kunnen zijn en (3) hoe scholen en technische bedrijven kunnen samenwerken om hybride professionals aan te trekken en te behouden.

Geen bestand Download
Dorenbosch (2020). Het rendement van de hybride techniekdocent

Aan de hand van interviews en focusgroepen is de vraag naar en het animo voor hybride docentschap binnen het technisch beroepsonderwijs in kaart gebracht. Het onderzoek geeft in zicht in de meerwaarde, de kansen en de belemmering van personele uitwisseling tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. En welke voorwaarden noodzakelijk zijn voor succesvolle implementatie van hybride docentschap.

Geen bestand Download
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (2020), bewerking PTvT

Aan de hand van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en CBS, is er onderzoek gedaan naar de hoofdredenen om hybride docent te worden en de mogelijke positieve of negatieve gevolgen van het werken in twee banen voor het functioneren en de gezondheid van hybride docenten.

Geen bestand Download
CBS Microdata (2020), bewerking Dialogic/PTvT

Onderzoek naar de kwantitatieve stand van zaken ten aanzien van hybride docentschap binnen het technische beroepsonderwijs.