30 november 2023

Ontwikkelingen Actieplan Groene- en Digitale Banen

Het Actieplan Groene en Digitale Banen bestaat uit een bundeling van lopende en nieuwe acties van werkgevers techniek en ICT, overheid en onderwijs(raden). Hieronder een overzicht van de (komende) ontwikkelingen. 

Expeditie regeling
De tijdelijke subsidieregeling onderzoek en experimenten duurzame inzetbaarheidsinterventies gaat begin 2024 weer open. In de eerste ronde is er onder andere een aanvraag voor de metaalsector gehonoreerd. Momenteel staat er een internetconsulatie open voor de iets gewijzigde regeling.

Leven lang ontwikkelingen
Er zijn in november twee LLO brieven naar de Tweede Kamer gestuurd. De eerste brief gaat in op de onderwijsontwikkelingen van LLO. Het doel van deze brief is om inzicht te geven in hoe de deelname aan formele bij- en omscholing in het kader van een leven lang ontwikkelen kan worden vergroot. De tweede brief geeft inzicht in de vervolg beleidslijnen van LLO over onder andere de op te zetten ontwikkelpaden voor de techniek/bouw/energie en het programma Leercultuur dat eind dit jaar van start gaat.

Samen gericht opleiden voor wendbare vakmensen
Recent is het rapport over het interdepartementale beleidsonderzoek naar de toekomstbestendigheid van het mbo ‘Samen gericht opleiden voor wendbare vakmensen’ gepubliceerd.

Regionaal Investeringsfonds
Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) 2024-2027 is opnieuw voor 4 jaar vastgesteld. De regeling is op 14 november gepubliceerd in de Staatscourant. De subsidie is bedoeld voor publiek-private samenwerkingen die als doel hebben de aansluiting middelbaar beroepsonderwijs naar arbeidsmarkt te verbeteren. Zowel starters als opschalers kunnen subsidie aanvragen. In de nieuwe regeling is er extra aandacht voor aanvragen in relatie tot maatschappelijke opgaven (bijvoorbeeld die van de klimaat en energie).

Governance
Vanuit de ministeries (EZK, OCW en SZW) wordt gewerkt aan een uitvoeringsstructuur op het Actieplan zodat er gezamenlijk ingezet kan worden op het sturen en behalen van de gestelde ambities en doelen. Er ligt nu een advies van Wise Up Consultancy voor over deze governance. De ministeries zijn in gesprek over dit advies met de andere bij het Actieplan betrokken partijen (werkgevers, branches uit techniek en ICT, regionale overheden en onderwijse etc.) in het kader van informeren en afstemming. De insteek is om volgend jaar aan de slag te gaan met de verdere implementatie van de governance. 

Eerdere updates rondom het Actieplan Groene- en Digitale Banen