2020.17.12 - Overijsselsvakmanschap: 100 hybride techniekopleiders

17 december 2020

Overijsselsvakmanschap: 100 opgeleide hybride techniekopleiders

Sinds enkele jaren organiseren de samenwerkende O&O fondsen in de installatiebranche en de metaal de opleiding tot hybride techniekopleider. Via het Overijssels Vakmanschap zijn deze trajecten aangeboden met een financiële bijdrage vanuit de overheden en de O&O-fondsen. In de afgelopen periode zijn er bijna 100 hybride techniekopleiders bij gekomen. Projectleider, John van Mierlo, licht toe,

Scholen verwachten dat de komende vijf jaar een groot tekort ontstaat aan techniekdocenten. Dit tekort wordt vooral veroorzaakt doordat veel docenten binnenkort met pensioen gaan zonder dat er vervangers klaar staan. Er worden veel te weinig techniekdocenten opgeleid. Maar ook de groeiende studentenaantallen en een aantrekkende economische groei zorgen ervoor dat de tekorten echt nijpend worden. Er is op korte termijn een oplossing nodig! Daarnaast is er behoefte aan kwalitatief beter en attractiever onderwijs, waarbij ruime aandacht is voor de praktijk en moderne technieken en technologieën. Bedrijfsleven, technische branches, kennisinstellingen, overheden en vele publiek-private samenwerkingen werken al veel langer samen aan het opleiden én behouden van voldoende technisch talent. Hierbij speelt ook de persoonlijke ontwikkeling van de vakmensen in de technische bedrijven een belangrijke rol.

Sinds enkele jaren organiseren de samenwerkende O&O fondsen in de installatiebranche en de metaal de opleiding tot hybride techniekopleider. Vakmensen uit het bedrijfsleven worden opgeleid voor het Pedagogisch Didactisch Diploma (PDD) waarmee zij de vaardigheden ontwikkelen om hun technische kennis, vaardigheden en attitudes aan de leerlingen op (V)MBO scholen kunnen overdragen. Ze leren om geschikt lesmateriaal te ontwikkelen en hoe de lessen moeten worden voorbereid en in de klas gegeven. Het instapniveau voor de opleiding is MBO 4.

Deze opleiding wordt verzorgd door de Christelijke Hogeschool Windesheim. Ze bestaat uit 18 bijeenkomsten van ca. 4 lesuren, 80 uur stage op een (V)MBO school en de nodige zelfstudie. Binnen een jaar hebben de deelnemers hun PDD op zak. Daarmee kunnen zij naast het eigen werk een aantal uren lesgeven op een (V)MBO school. Ze worden opgenomen in een docenten- en instructeurspool waar de scholen de docenten kunnen vinden.

Een deelnemer van het eerste uur, Henk Kip, is inmiddels meerdere dagen per week als docent aan het werk bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en bij het Graafschap College in Doetinchem. Na het behalen van zijn PDD is hij verder gegaan met de opleiding voor het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift, waarmee hij de bevoegdheid voor docent heeft behaald. “Ik blijf deels werken vanuit mijn eigen bedrijf en hou daarmee contact met het werkveld; dat maakt deze combinatie heel erg mooi. De opleiding was best zwaar, ik heb er veel tijd in gestoken, maar ook omdat de lesstof zo boeiend is. Ik wilde ook geen genoegen nemen met zesjes en heb mij er extra in verdiept. Het is fantastisch om op een gestructureerde en verantwoorde manier mijn kennis over te kunnen dragen aan studenten, maar ook aan collega’s in de installatiebranche die ik nu ook veelvuldig op leid. Het is een verrijking van mijn persoonlijke competenties en geeft een nieuwe dimensie aan het werk.”

Oud deelnemerGero Meijerman, werkzaam bij Spekschate Installatietechniek in Olst, heeft in seizoen 2018-2019 de opleiding gevolgd. “Met mijn MBO niveau 4 achtergrond was de opleiding goed te doen, maar ik moest wel zorgen dat ik bij bleef met mijn huiswerk. We gingen snel door de stof. Het was zeer boeiend om deze pedagogische en didactische lesstof te leren. Nu geef ik al voor het 2e jaar les aan MBO niveau 3 klassen op het Deltion College in Zwolle. Ik geef zowel theorie als praktijk. Het is een hele mooie variatie op mijn dagelijkse werk bij het installatiebedrijf, maar ook daar heb ik er veel profijt van”.

In januari 2021 gaan er in Noord- en Oost Nederland weer 2 opleidingen van start. Naast medewerkers van de bij genoemde branches aangesloten O&O fondsen kunnen ook andere vakmensen deelnemen aan deze opleiding.

Zowel bij de O&O fondsen als bij Overijssels Vakmanschap bestaan ruime subsidieregelingen waaruit de opleiding gefinancierd kan worden.

Ook voor de werkgever heeft het voordelen om de werknemers deze opleiding te laten volgen: Naast zijn/haar persoonlijke ontwikkeling wordt een impuls gegeven aan het opleidingsklimaat binnen de organisatie, krijgt u een directe link met het netwerk van potentiële toekomstige vakmensen en een gekwalificeerde docent in uw bedrijf. Zoals Henk Kip vertelde: “Elk slim bedrijf zorgt voor een hybride techniekopleider binnen zijn eigen muren”.