27 februari 2020

Pilot project 'hybride tech docenten in Brainport Eindhoven'

Brainport Eindhoven is gestart met de tweejarige pilot ‘hybride tech docenten in Brainport Eindhoven’. Een hybride tech docent is iemand die werkt bij een technisch bedrijf en zijn of haar technische expertise inzet voor het onderwijs, bijvoorbeeld door het begeleiden van leerlingen of het geven van lessen. De pilot wordt uitgevoerd voor en samen met bedrijven en onderwijsinstellingen mbo, hbo, wo en ook het vo in Brainport Eindhoven. 

De in hybride docentschap geïnteresseerde werknemers worden persoonlijk gematcht met de onderwijsorganisaties. “We hebben de eerste gesprekken gevoerd met kandidaten. Het is heel bijzonder om te merken hoeveel mensen er gemotiveerd zijn om een bijdrage te leveren aan het onderwijs” aldus Henk Versluis, die samen met Simone van der Velde werkzaam is als matcher voor de pilot. Het project biedt niet alleen kansen aan grote bedrijven met veel potentiële docenten; ook een (MKB-)bedrijf met één geïnteresseerde werknemer in hybride docentschap kan meedoen. Heeft u interesse in deelname aan de pilot? Neem dan contact op met projectleider Mieke Zijlstra.

Voor het onderwijs biedt deze pilot een kans om het curriculum te verrijken en leerlingen te enthousiasmeren voor techniek. Voor bedrijven is de pilot een kans om te investeren in het HR beleid; hybride docentschap biedt ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers en het biedt afwisseling in de werkweek wat kan bijdragen aan werkgeluk en voldoening van medewerkers. Daarnaast is hybride docentschap een kans om toekomstig talent te werven én hen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Het uitgangspunt van de pilot is ‘hybride light’. Dat wil zeggen dat de hybride docent maximaal 4 – 8 uur per week lesgeeft. Hiermee is het voor hybride docenten mogelijk om actief te zijn in het onderwijs, zonder een onderwijsbevoegdheid te halen. Daarnaast blijft de hybride docent in dienst bij het bedrijf waar hij of zij momenteel werkzaam is. Het bedrijf, de school en de hybride docent gaan een detacheringsovereenkomst aan.

Het primaire doel van de pilot is een betere verbinding van het onderwijs met het bedrijfsleven. Daarnaast draagt hybride docentschap bij aan het verminderen van het lerarentekort. De ambitie is om tijdens de pilot honderd hybride light tech docenten in te kunnen zetten en tien volledig hybride docenten. Op dit moment zijn de volgende bedrijven en onderwijsinstellingen actief betrokken bij de pilot: Scholengroep Het Plein, IVO-Deurne, Fontys, ROC ter AA, Summa College, TU/e, ASML, TMC Group, DAF Trucks en Kuijpers Installatietechniek. Daarnaast zijn ook FME, Provincie Noord-Brabant en Platform Talent voor Technologie partner in de pilot. Meer informatie of ook meedoen? Neem dan contact op met projectleider Mieke Zijlstra via  m.zijlstra@brainportdevelopment.nl.