2 mei 2022

Populariteit lerarenopleidingen exact neemt verder af

De populariteit van de lerarenopleidingen in de exacte vakken is dalende. Dit blijkt uit de jaarlijkse onderwijsupdate van de Monitor Techniekpact die vandaag werd gepubliceerd.

Leraren staan aan de basis van het onderwijs. Zonder bètatechnische leraren kunnen we de technici van de toekomst niet opleiden. Het merendeel van de nieuwe vacatures voor bètatechnische vakken zijn moeilijk vervulbaar. Tegelijkertijd neemt de interesse in bètatechnische lerarenopleidingen af. 

Instroom
Bij zowel vrouwen als mannen is de dalende trend de laatste vijf jaar vooral fors bij de tweedegraads exacte hbo-lerarenopleiding. Zo startte in 2016/17 daar nog 693 vrouwen maar in 2021/22 zijn dit er nog maar 466. Bij mannen gaat het om een daling van 829 naar 566.

De technische beroepsgerichte lerarenopleidingen en de exacte universitaire lerarenopleidingen blijven vrij stabiel. De eerstegraads exacte hbo-lerarenopleiding kent schommelingen. In 2011/12 was het aantal instromende studenten relatief laag met 168 en in 2021/22 is het relatief hoog met 239 instromende studenten.

Diploma
Diplomeerde tien jaar geleden nog 6,7% in een bètatechnische tweedegraads lerarenopleiding, de laatste twee jaar is dat 4,9%. Bij de eerstegraads bètatechnische lerarenopleidingen diplomeerde 5,0% in 2010/11, het afgelopen jaar (2020/21) was dit nog maar 2,6%.

M/V
Opvallend is dat vrouwen relatief vaker kiezen voor een bètatechnische lerarenopleiding ten opzichte van een bètatechnische opleiding dan mannen. In de tweedegraads opleiding gaat het in 2021/22 om 6,1% van de vrouwen en 3,4% van de mannen. In de eerstegraads opleiding gaat het in 2021/22 om 2,8% van de vrouwen en 2,1% van de mannen.

Vacatures
Docentvacatures in het voortgezet en middelbaar onderwijs zijn moeilijk vervulbaar. Met name vacatures voor docenten natuur- en scheikunde, wiskunde/rekenen en techniek/(beroepsgerichte) technische vakken zijn moeilijk vervulbaar.