Fotograaf: Rob Fritsen, SIRIS

29 september 2022

Proeve van bekwaamheid

Technasia laten zien dat je jongeren kunt behouden voor techniek. Driekwart van de leerlingen aan deze scholen kiest na havo of vwo voor een bètatechnische studie. Iris van Bree, Sanne van de Moosdijk en Jasmijn Verhaegh zijn drie van zulke leerlingen. De eerste twee studeren inmiddels geneeskunde, de laatste koos voor data science.

Ze komen goed beslagen ten ijs. Ze studeerden af aan het Varendonck College in Asten, Oost-Brabant, en kregen de expertprijs 2021/2022 voor hun meesterproef, toegekend door een jury van studenten en docenten van de TU Eindhoven. In opdracht van Philips Healthcare verdiepten ze zich in de theorie van de MRI-scan en specifiek in de manier waarop beeld tot stand komt. De meesterproef is één van de manieren waarop technasia zoals het Varendonck College theorie en praktijk combineren en aansluiting vinden met vervolgopleidingen in de regio. Die brede studieoriëntatie lijkt één van de succesfactoren voor de bovengemiddelde doorstroom (73%) van studenten in bètastudies.

Mogelijkheden techniek
Iris van Bree, Sanne van de Moosdijk en Jasmijn Verhaegh kregen de smaak van techniek te pakken tijdens Girls’ Day, een kennismaking met de mogelijkheden van techniek die het Varendonck College leerlingen in het eerste jaar aanbiedt. ‘Voor het eerst kreeg ik zicht op de brede insteek van techniek,’ zegt Iris van Bree. ‘Dat bij zoiets als wielophanging wiskunde een belangrijke rol speelt.’ Ook het vak Onderzoek & Ontwerpen biedt een venster op wat techniek kan brengen. Jasmijn Verhaegh: ‘Je ervaart het effect van theorie. Je verdiept je in een onderwerp, zoekt met de inzet van theorie een oplossing voor een probleem.’ De meesterproef is de kers op de taart na zes jaar Onderzoek & Ontwerpen. Daar kwam alles dat de drie de afgelopen jaren hadden geleerd, bij elkaar. Driekwart schooljaar werkten ze aan hun project dat ze bedachten in samenwerking met opdrachtgever Philips Healthcare.

Hun project kreeg de naam MRI imaging. Doel was: onderzoeken hoe met inzet van AI, tijdens het scannen, beoordeeld kan worden of het beeld aan de vereiste kwaliteit voldoet. Nu kan dat nog niet. Met enige regelmaat moeten scans opnieuw worden ingepland en opnieuw worden gemaakt om alsnog de vereiste kwaliteit te leveren. Opnieuw scannen is niet alleen duur, maar vooral vervelend voor de patiënt.  ‘Uiteindelijk hebben we drie filters ontwikkeld voor drie soorten problemen die leiden tot een kwalitatief slechte scan,’ legt Sanne van de Moosdijk uit. Iris van Bree vult aan: ‘Onze drie filters zijn een begin van een oplossing voor een wereldwijd probleem. We waren gewaarschuwd dat we het probleem nooit helemaal zouden kunnen oplossen. Daarvoor was het te complex.’

2022.29.09_02 - Proeve van bekwaamheid

Fotograaf: Rob Fritsen, SIRIS

Geleerde lessen
Iris van Bree was de interne projectleider. Ze hield het overzicht over alle stappen in het onderzoek. Sanne van de Moosdijk bewaakte de planning en Jasmijn Verhaegh legde het archief aan waarin alle informatie werd verzameld. Jasmijn: ‘We begonnen met de techniek. Hoe komt een MRI-scan tot stand? Daarvoor mochten we colleges MBRT (Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken) aan de Fontys Hogeschool volgen.’ De drie dompelden zich onder in de theorie. Hoe worden magneetvelden en radiogolven omgezet in signalen en vervolgens in beeld? Wat is de rol van protonen? Ze hadden een expert MBRT tot hun beschikking. Iris: ‘We legden contact met een oud-student van onze school die inmiddels AI studeerde. Ieder van ons nam een onderdeel onder de loep, vervolgens werd die kennis gedeeld. Daarna gingen we individueel aan de slag en bedachten we mogelijke oplossingen om die vervolgens weer samen te brengen. Op basis daarvan maakten we ons eindproduct.’ Ze zijn blij met het resultaat en met de erkenning door de opdrachtgever en de begeleider van school. En opnieuw leerden ze veel. ‘We hebben eerder gezamenlijk projecten gedaan, maar de meesterproef is van een andere orde. Ik heb ondervonden wat er allemaal bij komt kijken als je een project leidt voor een ‘echte’ opdrachtgever. Samenwerking, benutten van elkaars expertise, planning, een goed plan van aanpak en het contact met de opdrachtgever. Dat contact was intensief en stimuleerde ons om steeds opnieuw onze grenzen te verleggen. Om nog verder te kijken,’ zegt Iris van Bree, die ook ontdekte dat die rol haar ligt. Jasmijn Verhaegh leerde dat ze zaken niet te lang moet uitstellen. ‘Het was zo’n complexe materie dat we ons dat niet konden veroorloven. Een belangrijke les voor als ik straks naar de universiteit ga.’ Sanne van de Moosdijk leerde het belang kennen van details. ‘Ik vind het leuk om van alles een beetje te leren, details waren nooit mijn sterkste kant. Als ik nu zie welke ingewikkelde kennis ik heb opgedaan, juist door mij in de details te verdiepen, dan vind ik dat gaaf.’

Toekomstmuziek
Sanne van de Moosdijk vindt dat voor iedere vrouw een functie in de techniek te bedenken is die bij haar past. Haar liefde voor biologie was haar drijfveer, de andere bètavakken heeft ze ook leren waarderen. Over vijf jaar loopt ze waarschijnlijk coschappen. En over tien jaar? ‘Dan ben ik me aan het specialiseren, misschien wel in iets technisch in de medische hoek.’ Jasmijn Verhaegh koos na lang beraad voor de vervolgstudie data science maar wil wel in de medische hoek terecht komen. Over vijf jaar hoopt ze in die sector een baan te hebben. Van jongs af aan is ze gefascineerd door de combinatie techniek - menselijk lichaam. ‘Over vijf jaar? Dan studeer ik zeker nog,’ zegt Iris van Bree, die hoopt over tien jaar kinderarts te zijn.

2022.29.09_03 - Proeve van bekwaamheid

Fotograaf: Rob Fritsen, SIRIS

Voor Iris, Sanne en Jasmijn was kiezen voor techniek nooit echt bijzonder. Ze waren gewoon goed in bètavakken. Bij Onderzoek & Ontwerpen zaten ze in een ‘meidenklas’ en hadden ze vooral vrouwelijke docenten. Als ze andere scholen zouden moeten adviseren hoe je meisjes kunt motiveren om de betakant te kiezen, zeggen ze unaniem: organiseer een Girls’ Day. Het Varendonck College heeft bij hen elk vooroordeel over techniek geslecht.

Opdrachtgever aan het woord

‘Iris, Sanne en Jasmijn hebben een dijk van een meesterproef uitgevoerd voor Philips Medical Systems. Zowel de opdrachtgever als de betrokken expert gaven aan dat deze meiden het propedeuseniveau van de vervolgopleiding ver hadden overstegen. Ze hebben zichzelf stof eigen gemaakt die normaliter in het derde leerjaar van de TU/e wordt aangeboden. Een knap staaltje werk!
Kim van de Ven, Senior MR Clinical Scientist Neuroimaging bij Philips Healthcare

Over de meesterproeffinale

De meesterproeffinale is een initiatief van het Technasium netwerk Brabant-Oost. De beste teams van de aangesloten technasia mogen aan die finale deelnemen. Een meesterproef is het eindexamenwerkstuk van het vak Onderzoek & Ontwerpen. Iris van Bree, Sanne van de Moosdijk en Jasmijn Verhaegh van het Varendonck College wonnen de expertprijs 2021-2022. Ze werden begeleid door Josine Görtzen, technator, docent O&O en docent Natuur &Techniek.