Technasiumleerlingen starten met uitdagende opdrachten voor de provincie Flevoland

27 maart 2023

Provincie en onderwijs werken samen in Talent kleurt Flevoland

Provincie Flevoland vindt het belangrijk om jongeren te betrekken bij actuele ontwikkelingen in de provincie. De creatieve ideeën, frisse ontwerpen en nieuwe inzichten van leerlingen en studenten versterken de projecten en programma’s van Provincie Flevoland.

Talent kleurt Flevoland is een programma waarbij de provincie opdrachtgever is en de verbinder met bedrijven in de regio en waarin leerlingen van technasiumscholen, mbo- en hbo-studenten samenwerken. Met het programma Talent kleurt Flevoland zet de provincie Flevoland op de kaart om human capital voor de provincie te behouden.

Meerjarig programma
Talent kleurt Flevoland is een meerjarig programma met jaarlijkse wisselende opdrachten voor scholieren en studenten. Zo werken hbo-studenten en technasiumleerlingen aan de luchthaven van de toekomst. Verder zijn er leerlingen bezig met de Flevolandse fijnstof-zoektocht, de mobiliteitshub van de toekomst en het verspillingsvrij maken van de maatschappij.

Op de vijf Flevolandse technasiumscholen lopen momenteel projecten in verschillende leerjaren. Voor de bovenbouwleerlingen zijn er Keuzeprojecten opgesteld waarbij leerlingen zelf kunnen kiezen voor een opdracht die hun interesse heeft. In juni komen de leerlingen samen om hun projectresultaten aan de opdrachtgevers vanuit de provincie te presenteren.

Inmiddels bestaat het programma zo’n vijf jaar. Het is een plek waar onderwijs en de regio elkaar ontmoeten. Door het brede netwerk van de provincie maken zij de ontmoetingen tussen leerling en opdrachtgever mogelijk. De provincie laat zien hoe mooi en kansrijk de provincie Flevoland is, zodat jongeren enthousiast raken om er te studeren en te werken. Zo maken leerlingen en studenten op jonge leeftijd al kennis met de verschillende bedrijven in Flevoland en bouwen ze al een netwerk op. Dit draagt eraan bij dat ze in de toekomst ook in Flevoland blijven wonen en werken.

Betrokken scholen
De onderwijspartners van Talent kleurt Flevoland variëren van middelbare scholen tot hogescholen. De betrokken onderwijsinstellingen zijn de scholen van technasiumnetwerk: Porteum in Lelystad, Helen Parkhurst in Almere, Almere College in Dronten, Emelwerda in Emmeloord en RSG Slingerbos in Harderwijk. Ook Aeres, Windesheim, ROC Flevoland doen mee.

Meer informatie over Talent kleurt Flevoland.

Talent Kleurt Flevoland