Foto: TechniekBeeldbank

24 augustus 2021

Provincie Gelderland werkt aan meer en beter W&T onderwijs

Om de instroom in de technische sectoren te helpen verbeteren start de Provincie Gelderland een programma gericht op schoolleiders, leerkrachten en pabo-studenten in het primair onderwijs. Doel is om in 2021 en 2022 alle Gelderse basisscholen concreet te ondersteunen bij implementatie van hun wetenschap en technologie (W&T)-onderwijs. Dit project sluit aan bij de landelijke Techniekpact-doelstelling om 10-op-10 leerlingen kennis te laten maken met techniek en technologie.

Het initiatief komt van gedeputeerde Peter Kerris, verantwoordelijk voor onder andere ‘onderwijs en arbeidsmarkt’. “Wij onderschrijven de ambitie om alle kinderen kennis te laten maken met techniek en technologie, zodat leerkrachten talenten kunnen ontdekken, leerlingen kunnen motiveren en zo hun kinderen goed voorbereiden op de toekomst”, stelt Brigitte Jansen, beleidsmaker & regioadviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt bij Provincie Gelderland. “We hebben allereerst een inventarisatie laten maken in hoeverre basisscholen in onze provincie aandacht geven aan wetenschap en technologie in hun curriculum. En nu werken we aan meer W&T in het DNA van Gelderse scholen”.  

Programma start eind oktober
Vanaf eind oktober worden schoolleiders en leerkrachten in het basisonderwijs benaderd. Zijn ze ‘starter’, ‘ontwikkelaar’ of eigenlijk meer een ‘voorloper’ als het gaat om implementatie van W&T-onderwijs binnen hun school? Afhankelijk van waar ze staan met hun huidige W&T-aanpak kunnen ze deelnemen aan inspiratieworkshops, zogenoemde ‘W&T Café’s’ en bedrijfsbezoeken. Het programma is in samenwerking met Jet-Net & TechNet samengesteld, wordt door hen uitgevoerd en is geheel kosteloos.

Samenwerking met Iselinge Pabo en VOG
Om nog meer inzicht te krijgen in wensen en behoeften van schoolleiders en schoolteams worden in samenwerking met Iselinge Pabo ook nog ‘academische werkplaatsen’ ingericht. Daarnaast wordt op drie scholen van de Veluwse Onderwijsgroep (VOG) een ‘pilot doorlopende leerlijn’ uitgevoerd. Tijdens een afsluitende W&T Conferentie – verwacht in de tweede helft van 2022 - worden de uitkomsten van de academische werkplaatsen en van de pilot gedeeld met de aanwezigen.

Jet-Net & TechNet
Nieuwe technologieën, innovaties en digitalisering hebben effect op de manier waarop wij leven én werken. Daarmee blijven er de komende jaren volop baankansen ontstaan op het gebied van techniek, technologie en ICT. Binnen Jet-Net & TechNet werken bedrijven en scholen samen om meer jongeren bewust te laten kiezen voor een technische vervolgopleiding, zodat een antwoord kan worden gegeven op de uitdagingen van de toekomst. Breng samen met Jet-Net & TechNet technologie tot leven!