8 februari 2021 (laatste update: 1 maart 2022)

Regelingen vanuit het Rijk

Op deze pagina vind je een aantal actuele regelingen in het kader van leven lang ontwikkelen. 

STAP-budget

Werkenden en werkzoekenden kunnen per 1 maart 2022, 10.00 uur, maximaal €1.000,- aanvragen om een opleiding, training of cursus te volgen die in het opleidingsregister van STAP staat. Met het STAP-budget kunnen mensen meer regie nemen bij het ontwikkelen van hun loopbaan. In 2022 zullen er 5 tranches à 32 miljoen euro open staan. Vanaf 2023 zijn dit 6 tranches per jaar. Als de scholing meer kost dan €1.000,- euro dan mag het individu ook andere financiële voorzieningen vanuit bijvoorbeeld de werkgever gebruiken. De verwachting is dat vanaf medio februari het opleidingsregister openbaar is. Een voorbeeld van een cursus die erin komt te staan is Digitale Vaardigheden in Installatietechniek (basis). Meer informatie over het STAP-budget vind je hier of kijk op www.hoewerktnederland.nl

NL leert door met inzet van scholing / laatste tranche

Binnenkort wordt de scholing uit de gehonoreerde aanvragen weer kosteloos beschikbaar gesteld voor mensen die zich willen ontwikkelen via https://vindjeupdate.hoewerktnederland.nl/

SLIM-regeling

(48 miljoen in 2022 en ook in de jaren daarna)
Mkb-bedrijven (individueel en samenwerkingsverbanden) kunnen subsidie aanvragen voor het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Het betreft hier activiteiten om scholings- en opleidingsbehoeften binnen een onderneming inzichtelijk te maken en het inrichten van initiatieven waardoor medewerkers hun kennis verder ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsschool. Ook kan er subsidie aangevraagd worden voor het bieden van een praktijkleerplaats voor een mbo-opleiding in de derde leerweg.

Vanaf 1 maart 2022 gaat het tijdsvak voor individuele mkb-aanvragen open. Mkb-ondernemers kunnen in dit tijdvak maximaal € 25.000 subsidie aanvragen. Meer informatie vind je hier; check deze site voor tips.

Het tijdvak voor samenwerkingsverbanden start naar verwachting in juni. 

Regionale mobiliteitsteams en inzet scholing via praktijkleren in het mbo

35 regionale mobiliteitsteams helpen mensen bij het vinden van nieuw werk. Werkenden en werkzoekenden kunnen met deze extra inzet een certificaat, diploma of praktijkverklaring in de derde leerweg behalen door het combineren van werken binnen een leerbedrijf en het volgen van een deel van een mbo-opleiding. Dit doen ze met advisering, scholing en matching.

Ze kunnen mbo-trajecten inkopen bij onderwijsinstellingen voor mensen die zich bij hen melden en waar deze trajecten passend voor zijn. Dit gebeurt volgens een licht regime van aanbesteden (3 offertes). Ook werkgevers die een erkend leerbedrijf zijn, en waar de betreffende opleiding in de praktijk wordt vormgegeven, kunnen aanspraak maken op een vergoeding vanuit deze inzet. Hiervoor is een aparte regeling opengesteld. Tot slot wordt er bij de mobiliteitsteams ook nog een ontschot budget belegd voor aangrenzende activiteiten zoals loopbaanbegeleiding, arbeidsmarktoriëntatie, sollicitatievaardigheden en scholing (niet in de derde leerweg). Meer informatie hierover is hier te vinden.

Extra aanvraagtijdvak REACT-EU Sectoren

Deze subsidie is beschikbaar voor O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden in de verschillende sectoren. Onder meer voor activiteiten in het kader van begeleiding, scholing basisvaardigheden en scholing beroepsvaardigheden. Het doel van deze regeling is om kwetsbare werkenden in staat te stellen de nodige basis- en beroepsvaardigheden te verwerven en/of te versterken, en zodoende hun arbeidsmarktpositie te verbeteren.
Het tijdvak staat open van 3 februari tot 18 maart 2022. Er is in totaal 28 miljoen euro beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

Meer regelingen

Ben je specifiek op zoek naar regelingen om je publiek-private samenwerkingsverband te financieren? Zoek dan verder in het overzicht op de website van Katapult.