16 juni 2023

Regionale Techniek Bedrijvendag bij LUX038 inspireert en verbindt

Op 13 juni 2023 vond de tweede Regionale Techniek Bedrijvendag plaats bij techniekcentrum LUX038 in Zwolle. Ruim 150 deelnemers uit technische bedrijven, onderwijsinstellingen, sociale partners en O&O fondsen volgden onder leiding van dagvoorzitter Rick Nieman een inspirerend programma. Samen brainstormden deelnemers over de kansen en uitdagingen die op de bouw, infra, installatietechniek en maakindustrie afkomen.

Keynote spreker Mathijs Bouman gaf inzicht in actuele ontwikkelingen rondom innovatie, robotisering en de huidige arbeidsmarkt.

'We hebben te maken met een blijvend krappe arbeidsmarkt. De krapte zit vooral bij mensen die geschoold zijn op mbo-niveau 3 of 4. De inactieven zijn bijna op', schetste Bouman een beeld aan de hand van diagrammen en getallen. 

Ook opperde Bouman een aantal manieren om de arbeidsmarktkrapte "aan te vallen". Hij noemde onder andere "baanvernietiging", door gebruik te maken van robotisering en digitalisering. Ook sprak hij over het "zoeken naar de ongeschikte kandidaat".
Bouman: 'Ondernemen is opleiden geworden; samen met het mbo en hbo.'

Vervolgens konden de aanwezigen tweemaal een sessie naar keuze bijwonen. Bijvoorbeeld een workshop over dienend leiderschap, robotisering, hybride docentschap of circulair ondernemen. Ook was er een panelgesprek onder leiding van Rick Nieman met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het onderwijs.

De voornaamste conclusie uit het panelgesprek is dat het opleiden van goede mensen een verantwoordelijkheid is van zowel de scholen, brancheorganisaties, ondernemers als werknemers. Het bundelen van krachten is daarvoor noodzakelijk. Ook moeten ondernemers bereid zijn om hun eigen ervaren mensen in te zetten als hybride docent. Dat zal bijdragen aan het succes van hybride techniekcentra als LUX038.

Het programma werd afgesloten met een voorstelling door De Speld Live en een netwerkborrel. Het vormde een mooie afsluiting van de succesvolle Regionale Techniek Bedrijvendag.

De Regionale Techniek Bedrijvendag 2023 werd mede mogelijk gemaakt door Techniekpact Regio Zwolle, Upgrade jezelf Regio Zwolle, Sectortafels Bouw & Infra en Techniek & Energietransitie, Overijssels Vakmanschap (samenwerking tussen branches, vakbonden en O&O fondsen in de techniek en bouw/infra en de provincie Overijssel), Windesheim en Deltion College.