Bron: Unsplash

16 juni 2023

Slimmer ondernemen met AI en DATA: MKB Datalab Oost

We leven in een tijd waarin de ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence en data science erg snel gaan. AI en data science helpen het hoofd te bieden aan grote uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Ondernemers zien kansen in het gebruik van AI en data science, maar weten vaak niet goed hoe ze dit concreet in kunnen zetten. Zeker voor het mkb is de digitale transitie lastig. Mkb-bedrijven en (semi-)overheidsinstellingen beschikken veelal niet over de juiste technische kennis om met hun eigen data meerwaarde te creëren voor zichzelf en hun klanten. Voor deze oganisaties wil het MKB Datalab Oost een verschil maken.

Met de oprichting van het MKB Datalab Oost wil men in Oost-Nederland een bijdrage leveren aan het dichten van de kloof tussen wat de potentiële mogelijkheden zijn op het gebied van AI en data science voor de mkb'er en wat er door op dit moment door mkb'ers wordt toegepast.

Voor wie?​
MKB Datalab Oost is er voor de brede groep mkb-bedrijven en (semi-)overheidsinstellingen in Oost-Nederland in alle fases van het bekend zijn en/of ervaring hebben met het werken met data:

  1. Bedrijven en organisaties die nog geen ervaring hebben met data-gedreven werken en op zoek zijn naar handvatten om te  beginnen met het verzamelen van data.
  2. Bedrijven en organisaties die al wel data verzamelen, maar moeite hebben met data degelijk op te schonen, op te slaan en het voor te bereiden op eventuele analyses.
  3. Bedrijven en organisaties die data dusdanig ontsluiten dat er analyses gedraaid kunnen worden, maar die nog weinig capaciteit en kennis hebben om voorspellende analyses te draaien.
  4. Bedrijven en organisaties die wel al voorspellende analyses draaien maar behoefte hebben aan het verkrijgen van inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI en data science.
  5. Bedrijven en organisaties die op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen en mogelijkheden op gebied van AI en data science en op zoek zijn naar capaciteit voor de korte termijn.

Werkwijze
Het MKB Datalab Oost levert maatwerk volgens een vaste structuur. Via inspiratiesessies en de AI for Business masterclass enthousiasmeert zij mkb-bedrijven over de mogelijkheden van data. Door een laagdrempelig intakegesprek en de datacheck wordt toegewerkt naar een voorstel voor een opdracht op maart. Bij akkoord zal een student zich ongeveer 80 uur inzetten om het beloofde resultaat op te leveren. Lukt het niet om bij de intake tot een voorstel voor een opdracht op maat te komen dan ondersteunt het Datalab de mkb'er hierbij in de Data workshop.

Mkb'ers gaan dus onder professionele begeleiding van docenten aan de slag met masterstudenten. Bij een opdracht op maat wordt vooraf een deliverable afgesproken waarvoor een resultaatsverplichting geldt. Door professionele begeleiding vanuit de Radboud Universiteit en de Universiteit Twente wordt er altijd geleverd. De inspiratiesessies en workshops dienen om mkb'ers te helpen bij het identificeren en afbakenen van een data vraagstuk. 

Over een periode van zes tot acht weken gaat een masterstudent onder begeleiding aan de slag met het project. Dat wordt opgeleverd en geëvalueerd met de opdrachtgever. Daarna kan er gestart worden met een nieuw project. Studenten voeren opdrachten uit buiten het curriculum (de opleiding). Projecten zijn daarmee (in tegenstelling tot bijvoorbeeld stageopdrachten) flexibel in te plannen op momenten dat de opdrachtgever erom vraagt.   

Meer informatie: www.mkbdatalaboost.nl.

Bijlages en downloads

Download
Flyer MKB Datalab Oost