Foto: © ZuivelNL

16 september 2021

Sluit aan bij bestaande doelstellingen!

Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) is het erkende Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) van de levensmiddelenindustrie en zet zich in voor de ontwikkeling van werkgevers en werknemers in de sector. SOL ondersteunt bedrijven en branches door kennisuitwisseling te organiseren, door projecten te initiëren en door advisering. Directeur Arry Verhage vertelt hoe SOL die ondersteuning vormgeeft. “Het werkt volgens mij niet om te zeggen: ‘dit hebben we bedacht, pas het maar toe’.”

SOL is een O&O-fonds voor werkgevers en werknemers opgericht in 1989. “Onze doelstellingen liggen op bedrijfsniveau, maar zijn ook branchebreed”, vertelt directeur Arry Verhage. “Het hoofddoel is zorgen dat bedrijven en de mensen die daarin werken, vaardig, wendbaar en vitaal blijven. Ook de foodsector is in transitie. We staan voor een aantal uitdagingen: verduurzaming, meer circulair werken, de voedingstransitie (relatie tussen voeding en gezondheid, dierlijk naar plantaardig eiwit) en voortdurende technologische ontwikkeling. Die hebben impact op alle bedrijven in de sector en ze hebben allemaal een human capital-kant: mensen zijn essentieel om die transities te laten slagen.”

Leven lang ontwikkelen

“Bedrijven in onze sector hebben een grote ontwikkeling doorgemaakt. Het opleidingsniveau is hoger en vroeger waren 10-15 mensen een team nu zijn het er 2 á 3. Een operator heeft daardoor een grotere verantwoordelijkheid. Van oudsher draait het bij alle productiebedrijven om operational excellence, een zo hoog mogelijke productie tegen zo laag mogelijke kosten. Als je dat consequent doorvoert, dan standaardiseert de productie steeds verder en worden de werkzaamheden minder afwisselend. De medewerkers van nu hebben meer autonomie nodig en daar hoort ontwikkeling bij.”

Commitment

Daarom heeft SOL bijvoorbeeld samen met Onprove en Wecreate Consulting de aanpak Mens & Techniek 4.0 ontwikkeld. Die combineert verbetering in structuur en technologie met een bedrijfscultuur waarin medewerkers regie nemen. “Om als bedrijf te blijven ontwikkelen, heb je medewerkers nodig die actiegericht zijn en verantwoordelijkheid nemen. We hebben gemerkt dat certificaten en diploma’s daarbij waardevol zijn. Die geven aan dat een opleiding waar voor zijn geld biedt.  We werken graag samen met mbo- en hbo-instellingen. Vaak klinkt het verwijt dat het onderwijs niet flexibel genoeg is, maar bij volume kan veel. Bij een groep bedrijven in Friesland was bijvoorbeeld behoefte aan specifieke bakkerscursus, die kwam er en de bedrijven gaven aan te zorgen voor voldoende leerlingen. Niet eenmalig, maar binnenkort start de 2e groep; commitment maakt heel veel mogelijk.”

Best practices

“Het gaat ons om wendbaar vakmanschap in lerende organisaties”, vervolgt Arry Verhage zijn verhaal. “We werken onder meer samen met TNO om de factoren te onderscheiden die belangrijk zijn voor lerende en innovatieve organisaties. Het model dat dit opleverde, gebruiken we om in gesprek te gaan met bedrijven. Een lerende en innovatieve organisatie heeft een structuur waarin technologische ontwikkelingen samengaan met een leercultuur waarin werknemers meegroeien. We proberen beide, integraal, op de kaart te zetten en er aandacht voor te vragen bij bedrijven. Best practices zijn voor ons heel belangrijk. Bedrijven moeten het elkaar vertellen en laten zien, onze rol is bedrijven ondersteunen en kennis delen.”

Maatwerk

Het tempo waarin die bedrijven en hun werknemers zich ontwikkelen verschilt sterk. De oplossing is maatwerk, constateert Arry Verhage. SOL levert dit maatwerk binnen de huidige programma’s voor zo’n 200 bedrijven en 13.000 werknemers binnen die bedrijven.  “We krijgen terug van bedrijven dat ze juist die maatwerkaanpak sterk waarderen. We proberen aan te sluiten bij de specifieke behoefte van en binnen een bedrijf en in te spelen op de doelstellingen die er al zijn. En niet andersom: het werkt volgens mij niet om te zeggen: ‘dit hebben we bedacht, pas het maar toe’.”

Boodschap

Arry Verhage sluit af met een oproep. “De tijd waarin we nu leven heeft vele mogelijkheden. Er zijn veel (subsidie)regelingen en als bedrijf weet je niet alles, dat kun je ook niet weten. Als je iets wil neem dan vooral contact op. Wij weten wat er leeft en wat mogelijk is. Als je als bedrijf je nog niet open wilt stellen, is dat ook prima. Schuif maar eens aan. Kijk wat er gebeurt en bepaal op basis daarvan of het wel of niet interessant is.”

“Investeer in structurele samenwerkingsverbanden”

SOL ondersteunt bedrijven en branches door kennisuitwisseling te organiseren, door projecten te initiëren en door advisering. In bovenstaand artikel vertelt SOL-directeur Arry Verhage over het belang van leven lang ontwikkelen. In dit artikel vertelt hij hoe SOL samenwerkt met partners. “We gaan uit van het samenwerkingsverband en zoeken daar passende regelingen bij, niet andersom.”

Over SOL en Arry Verhage

Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) is het erkende Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) van de levensmiddelenindustrie en zet zich in voor de ontwikkeling van werkgevers en werknemers in de sector. SOL ondersteunt bedrijven en branches door kennisuitwisseling te organiseren, door projecten te initiëren en door advisering. Arry Verhage is sinds 2015 directeur.