9 maart 2021

Steeds meer enthousiasme voor technische opleidingen STC MBO College

Dit schooljaar worden bij STC MBO College voor het eerst twee hbo-programma’s aangeboden in het keuzedeel 'Voorbereiding HBO (K0125)'. Hans van Gent ziet dat er steeds meer studenten enthousiast worden voor technische opleidingen, onder andere door het volgen van dit keuzedeel. 

Het STC MBO College biedt in het ‘keuzedeel Voorbereiding HBO een technisch hbo-programma’ aan en daarnaast extra vakken wiskunde (naast Nederlands 3F+ en Hbo-vaardigheden) om studenten te laten kennis maken met wiskunde die op het HBO gegeven wordt. Dit is een soort inleiding en kennismaking, zodat studenten weten wat hen te wachten staat. Door onder andere het enthousiasme van de betreffende wiskundedocent zien STC studenten er niet meer tegen op om voor een technische opleiding te kiezen. STC gebruikt onder andere de digitale wiskunde methoden Math4All, zie hiervoor www.math4all.nl (speciaal ontwikkeld voor een doorlopende leerlijn wiskunde MBO-HBO).

Hans van Gent vertelt dat de locatie Brielle van STC MBO College studenten opleidt tot onder andere Allround operationeel technicus. Deze studenten kiezen vaak voor technische opleidingen zoals Engineering, Chemische technologie, Logistic engineering.

Hans stelt de studiehandleiding voor het keuzedeel beschikbaar voor wie interesse heeft en de reader van het Hbo-programma in dit keuzedeel. (2 Hbo-programma’s, 1 technisch en 1 Logistiek Economisch). STC constateert enthousiast dat logistieke studenten kiezen voor dit technische programma. STC doet dit ook voor de eigen technische opleidingen aan het STC HBO, genaamd STC RMI. STC RMI is een samenwerkingsverband met Hogeschool Rotterdam. Mocht je interesse hebben in het lesmateriaal, neem dan contact met hem op. 

Over Hans van Gent

Hans is van van oorsprong o.a. docent en werkt nu bij het STC aan diverse projecten als als projectleider. Ook is hij coördinator en organisator voor het gehele STC van het keuzedeel Voorbereiding HBO. Per 1 april 2021 gaat hij voor de MBO-Raad werken, 2 dagen in de week, voor de btg MTLM, als projectleider LLO. Hans werkt nu zo’n 12,5 jaar bij het STC, waarvan de laatste 3 jaar aan projecten. Contact: J.L.vanGent@stc-r.nl.

Bijlages en downloads

Download
Reader Hbo programma technisch keuzedeel Voorbereiding HBO 2020-2021 periode 3 en 4
Download
Studiehandleiding Keuzedeel STC Voorbereiding HBO Doorstroomprogramma mbo-hbo 2020-2021 periode 3 en 4
Download
Introductie voor studenten van het Hbo-programma keuzedeel Voorbereiding HBO schooljaar 2020 periode 3 en 4
Download
Voorblad Keuzedeel Voorbereiding HBO 2020 - 2021