16 januari 2020

Succes voor Techniekpact Collegetour André Kuipers in nieuw jasje

Op 15 januari 2020 bezocht André Kuipers de Willibrordusschool in Rotterdam om hier zijn eerste Techniekpact Collegetour voor pabostudenten en leerkrachten te geven. De Thomas More Hogeschool, de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) en het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid Holland hebben de handen ineen geslagen om het voor ruim 200 deelnemers mogelijk te maken om hierbij te zijn. Aansluitend op het inspirerende college van Kuipers zijn zij praktisch aan de slag gegaan tijdens workshops.

Nieuw jasje
Met het oog op de verder integratie van wetenschap en technologie in het onderwijs en de invoering van de nieuwe kerndoelen (Curriculum.nu) is een belangrijke doelgroep de toekomstige en huidige leerkrachten in het basisonderwijs. Vanuit de regionale W&T netwerken en wetenschapsknooppunten wordt hier al langer met professionaliseringsprogramma’s inzet op gepleegd. En daarom wordt nu ook de Techniekpact Collegetour in nieuwe vorm aangeboden. 

Technische wereld
We leiden kinderen op voor een wereld waarvan we niet weten hoe deze eruit gaat zien. Enige wat met zekerheid gesteld kan worden, is dat deze wereld door technologische veranderingen continu aan verandering onderhevig is. Hoe verander je mee? Je kunt daarom niet vroeg genoeg beginnen om kinderen kennis te laten maken met techniek.
Kuipers: “Techniek is overal, we gebruiken het iedere dag. Breng techniek dus ook in de klas: de kinderen zijn er nieuwsgierig naar!”

2020.16.01_02 - Succes voor Techniekpact Collegetour André Kuipers in nieuw jasje

Aan de slag
Na de inspiratiessessie van André Kuipers volgden de deelnemers twee workshops op het gebied van wetenschap, technologie, taal en filosofie, met uiteraard aandacht voor onderzoekend en ontwerpend leren (OOL). Deze workshops werden verzorgd door leerkrachten, docenten van de hogeschool Thomas More en medewerkers en studenten van de universiteiten in Zuid-Holland (het Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland). Zo hebben  deelnemers onder meer:

  • geleerd hoe je een theorieles kunt ombouwen tot een inspirerende en actieve les;

  • tips ontvangen over hoe je onderzoeksvaardigheden  kunt gebruiken in de klas;

  • meegekregen hoe je OOL met kleine aanpassingen bewust taalgericht kan maken door effectieve taalsteun te bieden;

  • workshops gevolgd die het creatief denken stimuleren en prikkelen;

  • en nog veel meer!

2020.16.01_03 - Succes voor Techniekpact Collegetour André Kuipers in nieuw jasje