2 mei 2022

Superhelden voor de techniek – hoe krijg je ze binnen, hoe houd je ze?

Jongeren verschillen in hun houding ten aanzien van techniek en hebben allemaal andere drijfveren en motivaties. Dat vraagt om een andere manier van aanspreken. Weten hoe je hier als school, opleiding of docententeam je voordeel mee kunt doen? Meld je dan aan voor een training.

Dankzij onderzoek weten we dat er vijf bètatypes zijn. Deze zijn samengebracht in het Bèta&TechMentality-model.  De vijf bètatypes zijn: de vernieuwer, creatieve maker, ontdekker, maatschappelijke toepasser en doener. Het Bèta&TechMentality-model laat zien hoe je deze verschillende bètatypes kunt aanspreken.

Ook is bekend dat je jongeren het best kunt aanspreken vanuit hun eigen belevingswereld. De 7 werelden van techniek kunnen hierbij helpen en bieden context. En de kracht van taal en beeld geeft praktische tips rondom een effectieve communicatie. Deze modellen kun jij als leerkracht van het primair onderwijs, docent van het voortgezet of hogeronderwijs of medewerker in het technisch bedrijfsleven gebruiken tijdens jouw (techniekpromotie) les of activiteit.

Platform Talent voor Technologie biedt trainingen gebaseerd op deze concepten. Zo zorgen we ervoor dat we samen nog meer jongeren aanspreken en enthousiasmeren voor techniek en technologie. De trainingen zijn er zowel voor primair, voortgezet als hoger onderwijs. 

Er zijn verschillende soorten trainingen.
> Informatiesessie | duur: 1 uur
> Inspiratiesessie, daarbij ga je ook zelf aan de slag | duur: 2 uur
> Module, de inhoud van de module bijv. inzoomen op een specifiek onderdeel | duur: 1 dagdeel
De informatie- en inspiratiesessie zijn kosteloos. De groepsgrootte van een training ligt idealiter tussen de 10 en 20 personen.