30 juni 2023

Techniek Inclusief: bedrijven aan zet

Op 29 juni 2023 kwamen de deelnemers van Techniek Inclusief nog één keer samen. Dit keer geen gastsprekers, nieuwe inzichten uit de laatste onderzoeken of gesprekken met experts. Tijdens de zesde sessie zijn de twintig deelnemers aan zet: wat hebben ze geleerd? Wat zijn hun plannen om binnen hun bedrijven meer vrouwen te werven en behouden? En hoe willen ze dat monitoren?

De bijeenkomst werd geopend door Jolanda Janssen (OOM) en Yvonne Hermkens (Wij Techniek). OOM is het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking dat scholing en ontwikkeling in de metaalbewerking stimuleert, Wij Techniek het ontwikkelingsfonds voor de Technische Installatiebranche. Janssen: 'We organiseren activiteiten voor bedrijven, om ervoor te zorgen dat de medewerker tot zijn recht kan komen. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van een leercultuurscan en het organiseren van netwerkbijeenkomsten.'

Behoud is het nieuwe werven
Hermkens vult aan: 'Behoud is het nieuwe werven. En één van de grootste redenen voor uitstroom is slecht leiderschap. Daarom zetten wij daarop in. Bijvoorbeeld door het organiseren van de workshops Inclusief Leiderschap. Eigenlijk geldt voor al onze activiteiten dat er veel oog is voor de persoon achter de vakmens. En daarmee ook aandacht voor de vrouwelijke medewerker. Wij Techniek vindt het belangrijk dat bedrijven in de Technische Installatiebranche toegankelijker en aantrekkelijker worden voor vrouwen en andere minder vertegenwoordigde doelgroepen in de branche. In deze factsheet geven we bijvoorbeeld een aantal ideeën en suggesties om technische vakvrouwen te werven en te behouden voor de installatiebranche.'

Op eigen wijze
Daarna zijn de bedrijven aan zet: hoe gaan zij verder met alle kennis en ervaringen die zij het afgelopen halfjaar hebben uitgewisseld? Eén voor één presenteren ze wat ze hebben geleerd en hoe ze dat op hun eigen wijze willen toepassen in hun organisatie. Gezamenlijk zijn de plannen besproken: op het gebied van top-down activiteiten, bewustwording, onderzoeken, organiseren van events voor vrouwen, flexibele werktijden, aanpassen van wervingsteksten en samenwerkingen met scholen, zoals meedoen aan Girlsday.

De meeste bedrijven blijken ambitieus en enorm gemotiveerd. De goede voornemens, doelstellingen, targets en KPI’s vliegen de aanwezigen om de oren. Eén van de deelnemers: 'We willen een diverse en inclusieve werkgever zijn én ook op die manier bekend staan. We zijn erachter gekomen dat we het al best aardig doen. Maar de drempels díe er nog zijn, willen we wegnemen.'

Je wilt toch de beste?!
Veel deelnemers zeggen dat hun ogen zijn geopend: 'Ook ik, als vrouw, had behoorlijk wat aannames en vooroordelen over vrouwen in de techniek. Bijvoorbeeld, bij aanvang van dit traject vond ik quota voor vrouwen echt onzin. Want je wilt toch gewoon de beste sollicitant?! Dat is wel veranderd: dit traject heeft mij anders doen kijken naar hoe we mensen benaderen. Ik ben mij er bewust van geworden dat we, om gelijke kansen te creëren, vrouwen een extra zetje moeten geven.'

Interessant was de discussie rondom het instellen van een speciale bonus voor het aandragen van een nieuwe vrouwelijk collega. Is dat oneerlijk? Of juist slim? Ailsa Leadbetter van VHTO (expert tijdens eerdere sessies) reflecteert: 'Dat is best een handige zet. Door deze bonus in te voeren, laat je zien dat je er prioriteit aan geeft. En het brengt intern ook de discussie op gang.'

Meer weten?

Al met al is het een hoopvolle afsluiting van deze pilot: deze bedrijven willen echt verschil maken voor vrouwen op de werkvloer. Techniek Inclusief is een initiatief van techniekbranches; via het Aanvalsplan Arbeidsmarkttekorten Techniek, Bouw en Energie zullen zij met dit thema aan de slag blijven. Want het aantrekken en behouden van andere doelgroepen, waaronder vrouwen, is één van de speerpunten.

Techniek Inclusief   Deelnemers