Techniek Inclusief: pilot voor meer vrouwen en diversiteit op de werkvloer!

Het blijft lastig: waarom zijn er zo ontzettend weinig vrouwen te vinden op de technische werkvloer? Om daar grip op te krijgen startte de Industriecoalitie op maandag 13 maart 2023 met de pilot "Techniek Inclusief", zoals aangekondigd in dit nieuwsbericht. Binnen dit initiatief hebben elf bedrijven gewerkt aan een solide plan van aanpak om vrouwen te werven én behouden voor hun organisaties.

De maatschappelijk uitdagingen zoals verduurzaming, woningbouw en digitalisering nemen continu toe. Maar tegelijk blijft er een groot tekort aan personeel in de technische sectoren. En dat tij lijkt moeilijk te keren: de beroepsbevolking krimpt en de instroom van nieuw talent in de techniek daalt. Die schaarste zou een impuls kunnen zijn voor meer vrouwen en diversiteit op de werkvloer en toch is slechts veertien procent, van het totaal aandeel van werkenden in een technisch beroep een vrouw. Een gemiste kans! 

Aanvalsplan: diversiteit en inclusie
De Industriecoalitie is daarom, samen met Platform Talent voor Technologie, van start gegaan met een pilot met een missie: “Techniek Inclusief”. Deze coalitie - die bestaat uit WENB, Koninklijke Bouwend Nederland, Koninklijke Metaalunie, Techniek Nederland en FME - wil ervoor zorgen dat zowel vrouwen als andere minder vertegenwoordigde doelgroepen zich welkom, thuis en veilig voelen op de technische arbeidsmarkt. De pilot is de eerste activiteit die voortkomt uit het Aanvalsplan Arbeidsmarkttekorten Techniek, Bouw en Energie waarin diversiteit en inclusie een belangrijke pijler zijn.

De diepte in
Techniek Inclusief wil een omslag bewerkstelligen in de bedrijfscultuur binnen de techische sectoren. De deelnemende bedrijven hebben inzicht gekregen in de kansen die een diverse en inclusieve werkomgeving te bieden heeft. En handvatten om dit stap voor stap binnen de eigen organisatie te realiseren.

Geleerde lessen en ervaringen uit de praktijk
Benieuwd naar wat de bedrijven aan deze pilot geleerd hebben? Je vindt de verslagen van de sessies hieronder. Wil je weten wat ervaringen zijn uit de praktijk? Klik dan op de namen aan de rechterzijde. Benieuwd naar een reflectie door de Industriecoalitie? Die vind je hier

Op 6 februari 2024 zijn de deelnemende bedrijven opnieuw bijeengekomen tijdens een Terugkomdag. Tijdens die bijeenkomst bleek dat door aan de slag te gaan met een gerichte aanpak voor vrouwen, het aantal vrouwen in de organisaties daadwerkelijk is toegenomen.