Renée Prins - Foto: René Nicholson

20 oktober 2021

Technohub Delft trekt ten strijde tegen tekort bètadocenten

De afgelopen jaren is er in Delft een community gevormd die in actie komt om het tekort aan leraren in bètavakken in het voortgezet onderwijs te verminderen. De gemeente Delft en de Technische Universiteit Delft (TUD) ondersteunen en faciliteren dit initiatief, dat onder de naam ‘Technohub Delft’ inmiddels is gestart met een beloftevol experiment. Renée Prins, medewerker van TU Delft, is de communitymanager én drijvende kracht van Technohub. “Technohub is een beweging die is begonnen vanuit de energie en het enthousiasme van mensen.”

Het begon in 2018 toen medewerkers van en mensen uit het netwerk van TU Delft zich bogen over de vraag hoe het nijpende en toenemende tekort aan docenten in bètavakken de komende jaren kan worden verminderd. De urgentie is groot: in 2023, zo is de prognose, is er in de provincie Zuid-Holland 585 fte tekort aan bètadocenten.

Gezamenlijke intentie
Na een aantal werksessies en gesprekken met betrokkenen uit het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs, lerarenopleidingen, bedrijfsleven en de gemeente Delft, is er een gezamenlijke intentie geformuleerd: we gaan een community vormen die op zoek gaat naar creatieve oplossingen voor het tekort aan bètadocenten. In april 2021 sloten de gemeente Delft en TU Delft een samenwerkingsovereenkomst waarin ze hebben afgesproken om deze intentie te ondersteunen en te faciliteren.

Zwaan kleef aan
Met de ondertekening van het convenant was Technohub Delft een feit, vertelt Renée Prins. Samen met drie andere enthousiastelingen in Delft (*),  geeft Renée vorm en inhoud aan het initiatief. “We zijn op zoek gegaan naar studenten en mensen uit het bedrijfsleven die het betekenisvol vinden om naast hun werk of studie iets in het onderwijs te doen. Het gaat om mensen die op dit moment geen lerarenopleiding willen of kunnen volgen, maar die hun expertise willen inzetten in het onderwijs. Niet in een gastles, maar structureel. Er zijn nu ongeveer twintig geïnteresseerden, en er sluiten vast nog wel meer mensen aan. Want we werken volgens het zwaan-kleef-aan principe: ken je iemand die dit ook wil? Neem hem of haar mee! Met elkaar bouwen we aan een ecosysteem van mensen die samen willen werken aan deze gezamenlijke ambitie.”

Niet bevoegd
Omdat deze studenten en professionals geen onderwijsbevoegdheid hebben, noemen we het niet ‘hybride docentschap’, legt Renée uit. “Het zijn geen docenten, omdat ze daarvoor niet zijn opgeleid. Het docentschap is een vak. Het zou mooi zijn als er mensen bij zijn die in de toekomst een lerarenopleiding willen volgen, maar op dit moment zijn het experts die hun expertise willen inzetten in het onderwijs. Omdat ze niet bevoegd zijn, mogen ze dat gemiddeld maximaal 6 uur per week doen. Als meer mensen hiervoor gaan kiezen, kunnen we met scholen in gesprek om deze experts een vaste plek te geven in de formatie. We zijn ervan overtuigd dat dit veel potentie heeft.”

Gezamenlijk avontuur
De werkgroep organiseert trainingen, zodat de ‘technohubbers’ zich een aantal basale docentvaardigheden eigen maken en koppelt de experts aan scholen die hiervoor open staan. De scholen worden betrokken vanuit de netwerken waarin teamleden actief zijn: Sterk Techniek Onderwijs Haaglanden en Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. “Omdat dit voor de scholen ook nieuw is, zoeken ze hoe ze dit het beste kunnen inpassen en hoe ze deze mensen bijvoorbeeld gaan betalen”, vertelt Renée. “Wij proberen de scholen zoveel mogelijk te ondersteunen en te ontzorgen. Zo hebben we bijvoorbeeld een vacatureformat ontwikkeld waar scholen eenvoudig kunnen invullen wat ze precies nodig hebben. Binnenkort gaan de eerste experts op scholen aan de slag. Daar gaan we allemaal van leren. Omdat we ervoor hebben gekozen om het gewoon te gaan doen, is het voor alle partijen een experiment. Op basis van de ervaringen zal steeds duidelijker worden wat de experts nodig hebben, hoe scholen dit het beste kunnen inrichten en hoe wij dat kunnen faciliteren. Het is een gezamenlijk avontuur. Dat we ruimte krijgen voor zo’n gezamenlijk avontuur geeft heel veel energie.”

Doen!
De gemeente faciliteert dat avontuur graag, omdat ze er alle belang bij heeft dat het tekort aan bètadocenten vermindert, weet wethouder onderwijs Lennart Harpe, niet alleen vanuit onderwijsperspectief, maar ook met het oog op de arbeidsmarkt. “Onderwijs is een belangrijk middel om ervoor te zorgen dat er voldoende technisch talent wordt opgeleid voor de arbeidsmarkt. Met alle plannen in Delft om zich in de  techniekketen te profileren, kan gebrek aan docenten een kritisch knelpunt worden. Het is daarom belangrijk om niet te wachten, maar om te DOEN.”

Scholen aan het roer
De gemeente heeft er vertrouwen in dat Technohub Delft zal bijdragen aan de vermindering van het docententekort in bètavakken in Delft, met name omdat het onderwijs aan het roer staat van deze beweging. Wethouder Harpe: “Het is cruciaal dat je als gemeente geen oplossingen verzint voor het onderwijs, maar dat je dat samen met de scholen doet. Want scholen weten het beste welke mogelijkheden ze hebben om dit soort creatieve oplossingen vorm te geven.”

(*)Jacqueline de Boer, teamleider van de Delftse vmbo-school Stanislas Krakeelpolderweg,  Janke Westerhuis, programmamanager van Sterk Techniek Onderwijs Haaglanden en Amber Leeman, communicatiemedewerker van de Delftse onderneming De Kabelfabriek.