17 februari 2022

Tool om je eigen regionale speelveld (LLO) in kaart te brengen

Hogeschool Fontys heeft een tool ontwikkeld waarbij je je eigen regionale speelveld op Leven Lang  Ontwikkelen in kaart kunt brengen.

Op basis van onderzoek ontwikkelde Marian Thunnissen, Mariëlle Rosendaal en Ellen Koop-Spoor van het lectoraat Dynamische Talentinterventies onlangs de tool ‘Speelveld Leven Lang Ontwikkelen’. Met dit instrument krijgen werkgevers het speelveld in beeld, en kunnen zij beter bepalen met wie zij in contact kunnen treden om een bijdrage te leveren aan LLO. Hier is nu een tweede tool aan toegevoegd de ‘Speelveld LLO-Invulkaart’. Met deze tool kan het specifieke LLO speelveld voor een regio of sector in kaart worden gebracht. De tool is bedoeld voor beleidsmakers en besluitvormers bij onderwijsinstellingen, overheid en andere organisaties.

Waarom een tweede tool? Thunnissen: ‘De reacties op de eerste tool waren erg positief. We hoorden van beleidsmakers dat ze waren gaan tekenen om alle actoren op LLO in hun eigen regio in beeld te brengen. Dat kan makkelijker, dachten wij. Daarom hebben wij een invulbare versie ontwikkeld’.

‘De invulkaart is een PowerPoint presentatie waarop je zelf de informatie kunt invullen en je eigen speelveld kunt gaan bouwen’, aldus Rosendaal. ‘Centraal in de tool staat de ringenkaart, het overzicht met in het hart kernspelers van de tool: werkenden, werkzoekenden en werkgevers. Op deze ringenkaart kun je de actoren plaatsen. We bieden de bouwstenen om voor elke actor het juiste icoontje te bouwen. Daarna kun je de spelerskaarten maken. Een spelerskaart is een informatiekaart over een specifieke actor, met een extra toelichting op de bijdrage die de actor levert aan LLO en op welke site(s) aanvullende informatie over deze actor gevonden kan worden. Na afloop sla je het bestand op als PowerPoint of als pdf en kun je het met anderen delen ‘

De onderzoekers raden aan om het speelveld samen met anderen in te vullen, bijvoorbeeld met verschillende collega’s binnen de eigen organisatie of met samenwerkingspartners in de regio. Hierdoor ontstaat een gezamenlijk beeld van het regionale of sectorale speelveld en kom je meteen met elkaar in gesprek over het speelveld: Wat valt ons op? Missen we actoren? Zitten we met de juiste actoren aan tafel? Et cetera. Juist dit gezamenlijke gesprek biedt weer opening voor verdere samenwerking en vervolgstappen. Koop-Spoor ziet nog meer mogelijkheden voor beide tools ‘Het plan is ze ook in het onderwijs voor werkende professionals te gaan gebruiken.’

> tool “Speelveld Leven Lang Ontwikkelen’
> tool ‘Speelveld Leven Lang Ontwikkelen-invulkaart’

De tools zijn ontwikkeld door het lectoraat Dynamische Talentinterventies van Fontys Hogescholen. De tools mogen door iedereen gebruikt worden, mits je gebruik maakt van bronvermelding. Mis je iets? Of heb je een aanvulling? Neem dan contact op met lectoraattalent@fontys.nl