Tools

Publicaties, whitepapers en presentaties die kunnen helpen bij de aanpak voor meer meisjes & vrouwen in jouw organisatie of branche.

Om meisjes te kunnen inspireren voor de mogelijkheden van techniek is het van belang om allereerst te weten wat hen drijft en motiveert. Wat zijn hun waarden ten opzichte van technologie? Wat zijn barrières om juist niet voor techniek te kiezen? Het Bèta&TechMentality-model geeft antwoord op die vragen.

Online magazine met interviews over de gang van zaken op de werkvloer, (EU) beleidsmakers over hun toekomstvisie en onderzoekcijfers.

Praktijkwijzer met concrete tips en handreikingen voor bedrijven en scholen. 

Geen bestand Download
Vrouwen behouden voor de ict

Whitepaper
Wat kunnen bedrijven en opleidingen doen om de hoge uitstroom van vrouwen uit de ICT tegen te gaan?

Geen bestand Download
Bèta&TechMentality-model

Whitepaper
Geeft inzicht in hoe je jongeren kunt inspireren met techniek.

Geen bestand Download
Checklist diversiteit

Er zijn verschillen tussen jongens en meiden, maar ook verschillen in achtergronden en voorkeuren. Door aan te sluiten bij hun belevingswereld en in te spelen op de grote variatie aan leerlingen, kun je ervoor zorgen dat de boodschap beter overkomt. 

Geen bestand Download
Communicatiecheck

Voor wie communicatie-uitingen en voorlichtingsactiviteiten voor technische opleidingen goed wil laten aansluiten bij de doelgroep.