Update groene en digitale banen

Het Actieplan Groene en Digitale Banen bestaat uit een bundeling van lopende en nieuwe acties van werkgevers techniek en ICT, overheid en onderwijs(raden). Hieronder een overzicht van de stand van zaken en ontwikkelingen op 24 maart 2024.

"Beethoven"
Op 28 maart maakte het kabinet bekend dat er een investering komt van € 2,5 miljard voor een sterk ondernemingsklimaat voor microchipsector Brainport Eindhoven. Voor de talentontwikkeling is € 450 miljoen tot en met 2030 beschikbaar en daarna structureel € 80 miljoen per jaar. Het gaat hier om mbo-, hbo- en wo-talent. Naast de Brainportregio worden ook andere regio's benoemd. Met deze publiek private samenwerking wordt een forse bijdrage geleverd aan het Actieplan Groene en Digitale Banen.

Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom
Deze regeling staat in mei voor de tweede keer open. Het betreft hier samenwerking tussen vo-, mbo- en hbo-opleidingen.

Sociale ontwikkelbedrijven
In de voorjaarsnota is bekend gemaakt dat het Rijk extra geld vrijmaakt waarmee gemeenten sociale ontwikkelbedrijven beter kunnen organiseren. Dit zal ook zeker een positief effect gaan hebben voor de techniek.

NGF gepauzeerd
Op 28 maart is de Kamer geïnformeerd dat er een pauze geldt voor de 4e ronde van het Nationaal Groeifonds. In een recente procedurevergadering van de vaste Kamercommissie voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is er hierover een schriftelijk overleg aangevraagd. 

De Staat van het Onderwijs
Op 17 maart publiceerde de Inspectie van het Onderwijs haar jaarlijkse rapport "de Staat van het Onderwijs"

Sectorale ontwikkelpaden
Voor meer nieuws over de sectorale ontwikkelpaden: check de nieuwsbrief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Je kunt je voor deze nieuwsbrief ook aanmelden.

De actuele stand van zaken rond het Actieplan Groene en Digitale Banen vind je hier.