Update Groene en Digitale Banen

Het Actieplan Groene en Digitale Banen bestaat uit een bundeling van lopende en nieuwe acties van werkgevers techniek en ICT, overheid en onderwijs(raden). Hieronder een overzicht van de stand van zaken en ontwikkelingen op 27 februari 2024.

LLO Katalysator
Eind januari  was de toekenning van de eerste ronde van de bouwstenen 2 en 3 die gericht zijn op LLO-oplossingen voor de energie- en grondstoffentransitie.Op 1 april opent het tweede tijdsvak.

Sectorale ontwikkelpaden.
Vanuit SZW worden momenteel de ontwikkeling van sectorale ontwikkelpaden gestimuleerd. Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief hierover. Er wordt momenteel ook gewerkt aan ontwikkelpaden voor de sectoren Bouw, Infra, Installatietechniek, Metaal, Energie, Procestechniek en Autotechniek. Lees meer over de ontwikkelpaden van deze technische branches.

Statushouders
5 gemeenten/ regio’s zijn gestart met het direct aanbieden van betaalde banen aan statushouders die zich vanuit de asielopvang vestigen in hun gemeente. Dit als onderdeel van Plan van aanpak statushouders aan het werk.

Verbetering basisvaardigheden funderend onderwijs
OCW heeft recent o.a. het ontwerp van de subsidieregeling ‘verbetering basisvaardigheden voor scholen 2024’ gepubliceerd. Dit in het kader van het Masterplan basisvaardigheden om de leerprestaties op het gebied van taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid te verbeteren.

Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom
Deze regeling gaat op 1 mei voor de tweede maal open.

SLIM
Op 1 maart 2024 wordt het nieuwe aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen opengesteld.

De actuele stand van zaken rond het Actieplan Groene en Digitale Banen vind je hier.