Update Groene- en digitale banen

Het Actieplan Groene en Digitale Banen bestaat uit een bundeling van lopende en nieuwe acties van werkgevers techniek en ICT, overheid en onderwijs(raden). Hieronder een overzicht van de stand van zaken en ontwikkelingen op 28 juni 2023.

Moties
N.a.v. het debat in de Tweede Kamer op 25 mei over het actieplan zijn een aantal moties ingediend. Dinsdag 27 juni werden de moties die oordeel Kamer gegeven werden in stemming gebracht. De volgende 3 moties zijn hier aangenomen; Motie over beleidsopties om de aansluiting te verbeteren op Europese fondsen voor de personele instroom richting de groene en digitale sector, motie over het uitwerken van de opties voor een landelijke wervingscampagne voor de groene en digitale sector en een motie over een gezamenlijke inspanning van EZK en OCW om het model van de Franse Grande École du Numérique in Nederland te implementeren.

STAP
Op 3 juli gaat het STAP budget weer open. Het ministerie van SZW heeft bekend gemaakt dat er in deze ronde minder budget beschikbaar is en dat er onderzocht wordt om vanaf het najaar alleen OCW erkende opleidingen te gaan aanbieden. Zodat er dan gerichter inzet plaats vindt op scholing die opleidt voor de arbeidsmarkt.

Regeling Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom
Op 1 juli gaat de eerste aanvraagperiode open voor de regeling versterking aansluiting beroepsonderwijskolom. In totaal is er voor deze regeling 150 miljoen beschikbaar om aansluitende opleidingsroutes tussen vmbo of havo-mbo-hbo te ontwikkelen en uit te voeren. De regeling is bedoeld voor opleidingen van tekortberoepen. Meer informatie over deze regeling is hier te vinden.

Opschaling PPS (Nationaal Groeifonds)
Op 8 juni werd bekend gemaakt welke consortia een aanvraag gehonoreerd hebben gekregen vanuit de subsidie ‘Opschaling verduurzaamde PPS in het beroepsonderwijs'. Deze Rijksbijdrage van € 123 miljoen zorgt ervoor dat pps’en in 15 consortia door gerichte investeringen verder kunnen worden opgeschaald, zodat meer scholieren, werkenden en werkzoekenden worden opgeleid voor een baan in techniek of ICT.

Lerarenstrategie
Op 20 juni is de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de lerarenstrategie. Hierin wordt ook de voortgang weergegeven van het optimaliseren van het bevoegdhedenstelsel.

Monitor Techniekpact
En natuurlijk de jaarlijkse update van de Monitor Techniekpact die op 29 juni is gepubliceerd. Met dit jaar extra aandacht voor de man /vrouw verhoudingen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. De monitor geeft de stand van zaken weer qua instroom en doorstroom in het technisch onderwijs en qua ontwikkelingen op de technische arbeidsmarkt.

De actuele stand van zaken rond het Actieplan Groene en Digitale Banen vind je hier.