Update Groene- en digitale banen

Het Actieplan Groene en Digitale Banen bestaat uit een bundeling van lopende en nieuwe acties van werkgevers techniek en ICT, overheid en onderwijs(raden). Hieronder een overzicht van de stand van zaken en  ontwikkelingen van enkele acties binnen het thema 'Verhogen instroom in bètatechnisch onderwijs' op 30 mei 2023.

Debat Tweede Kamer
Op donderdag 25 mei werd het Actieplan besproken tijdens een commissiedebat in de Tweede Kamer. Verslag van dit overleg volgt binnenkort. Het debat is hier terug te kijken. 

Sterk Techniekonderwijs
Op 16 mei heeft minister Wiersma de kamerbrief over de voortgang van Sterk Techniekonderwijs verstuurd. Deze brief is positief ontvangen door de scholen en andere regionale stakeholders.

Subsidie praktijkleren
De evaluatie van de subsidie praktijkleren is gepubliceerd. De nieuwe regeling wordt na de zomer verwacht.

Voortgang praktijkcomponent in voortgezet onderwijs
Begin mei is de kamerbrief verstuurd over de praktijkgerichte programma’s als examenvak in de gemengde en theoretische leerweg in het vmbo. Ook wordt in deze brief het proces van de praktijkgerichte programma’s op de havo geschetst.

Stage discriminatie
Er is recent een toolbox ontwikkeld die scholen kan helpen met het ontwikkelen van een aanpak om stagediscriminatie tegen te gaan.

STAP-budget
Het STAP-budget wordt vanaf 2024 afgeschaft staat er in de voorjaarsnota. Op 25 mei vond er nog wel een rondetafelgesprek plaats in de Tweede Kamer. Hier bleek uit dat er wel behoefte is aan een vervolg in wat voor vorm dan ook. Het debat is hier terug te kijken.

De actuele stand van zaken rond het Actieplan Groene en Digitale Banen vind je hier.