Update Groene en Digitale Banen

Het Actieplan Groene en Digitale Banen bestaat uit een bundeling van lopende en nieuwe acties van werkgevers techniek en ICT, overheid en onderwijs(raden). Hieronder een overzicht van de stand van zaken en ontwikkelingen op 30 januari 2024.

Voortgang Actieplan Groene en Digitale Banen
Op 22 december is de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoering van het Actieplan Groene en Digitale Banen. In deze brief worden een aantal moties en toezeggingen behandeld, zoals het advies over de governance door Wise Up Consultancy en de monitoringsopzet van het Actieplan. Maar er is ook aandacht voor mooie regionale voorbeelden. Eind van dit jaar komt er een eerste voortgangsrapportage op alle activiteiten.  

Regeling praktijkgerichte havo
Tot en met 23 februari kunnen scholen subsidie aanvragen om één of meerdere praktijkgericht examenprogramma’s op te starten en door te ontwikkelen. Om de overgang naar het hoger beroepsonderwijs te versoepelen is het van belang dat elke havoleerling op termijn een praktijkgericht havo-programma kan volgen.

Regeling versterking aansluiting onderwijsberoepskolom
De gehonoreerde aanvragen van het eerste tijdvak van deze regeling staan online. In deze ronde is er veel aandacht voor ICT-onderwijs. Tussen 1 en 15 mei gaat de regeling weer open. Op 4 maart wordt er een webinar georganiseerd in aanloop naar de nieuwe openstelling

Expeditie-regeling 
Op 27 mei gaat de expeditie-regeling voor de tweede maal open. Met deze regeling kan bestaande kennis op het gebied van duurzame inzetbaarheid (DI) of leven lang ontwikkelen (LLO) worden doorontwikkeld.

ESF+ sectoren
De openstelling van de regeling ESF+ sectoren is verlengd tot en met 2 mei. Ook is het deelnemerscriterium voor het maximaal behaalde opleidingsniveau van de deelnemer gewijzigd. Dat is aangepast naar maximaal MBO-4 (dit was MBO-2). Zo kan een bredere groep medewerkers ondersteund worden. Alle informatie over deze regeling staat hier.

LLO Katalysator
Met dit meerjarig programma geven onderwijsinstellingen van middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten samen met het bedrijfsleven een stevige impuls aan een leven lang ontwikkelen (LLO). Op 1 april gaat het tweede aanvraagperiode open voor de Bouwstenen 1 en 2. Meer informatie over deze regeling is hier te vinden. Binnenkort zal ook de uitslag van de eerste ronde bekend gemaakt worden. wordt dus vervolgd.

SLIM
De SLIM subsidie gaat op 1 maart weer open voor individuele mkb-ondernemers.

Nationale Technologiestrategie
Recent presenteerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Nationale Technologiestrategie. In deze strategie natuurlijk ook aandacht voor arbeidsmarktkrapte.

Van loopbaanpaden tot ontwikkelpaden in de techniek
In deze ontwikkeling werkt de Industriecoalitie samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op 15 februari vindt hierover een webinar plaats. In de nieuwsbrief van februari meer info over deze nieuwe actie.

De actuele stand van zaken rond het Actieplan Groene en Digitale Banen vind je hier.