Update Groene- en Digitale banen

Het Actieplan Groene en Digitale Banen bestaat uit een bundeling van lopende en nieuwe acties van werkgevers techniek en ICT, overheid en onderwijs(raden). Hieronder een overzicht van de stand van zaken en ontwikkelingen op 31 oktober 2023.

Digitaal geschoold
In het Actieplan Groene en Digitale Banen heeft het kabinet als doel gesteld om uiteindelijk 1 miljoen digitaal geschoolden in 2030 te bereiken. Dat aantal staat nu op 707.000 digitaal geschoolden, een toename van meer dan 10% in het afgelopen jaar (2022). Tegelijk blijven er nog diverse aandachtspunten voor zowel overheid als bedrijfsleven. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage 2023 van de kabinetsstrategie Digitale Economie, waarover EZK-minister Micky Adriaansens de Tweede Kamer vorige week geïnformeerd heeft. 

Regionaal Investeringsfonds MBO
De uitslag van de tweede ronde van 2023 is bekend. Met o.a. een Expertise centrum ICT van ROC Midden Nederland. In januari 2024 gaat weer een nieuwe aanvraag ronde open. De regeling is enigszins gewijzigd.
Een samenvatting van de projecten van de tweede aanvraagronde 2023 vind je hier.

Regionale werktafels in kader van VSO-Pro
De technische branches organiseren samen met VSO-Pro en het ministerie van SZW regionale werktafels om met elkaar te kijken hoe leerwerkarrangementen voor de pro en vso jongeren eruit kunnen zien. Dit ook als actie vanuit het Aanvalsplan.

Verbeteren van positie op arbeidsmarkt
Vanuit ESF(+) is 70 miljoen beschikbaar voor scholing en begeleiding van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. De projecten moeten gericht zijn op het bieden van scholing en begeleiding. Voor meer informatie over de regeling en de aanvraagprocedure kijk hier.

Kamerbrief over uitwerking actieplan voorkomen voortijdige schoolverlaters
Een Kamerbrief van minister Dijkgraaf (OCW) met een pakket aan acties voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten (vsv) en het begeleiden van jongeren naar een startkwalificatie. Met o.a. inzet op ontwikkelpaden en praktijk verklaringen.

De actuele stand van zaken rond het Actieplan Groene en Digitale Banen vind je hier.