Thea Koster ©TP

22 juni 2022

Verweef technologische en digitale vaardigheden in elke opleiding

Column

Recente cijfers laten zien dat de instroom in het profiel natuur en techniek op havo/ vwo dalende is. De cijfers qua afgestudeerden in ons hoger onderwijs zijn nog steeds positief, maar de dalende trend in het voortgezet onderwijs gaat dat beeld in de toekomst wel veranderen. Waar gaat het mis?

De huidige tijd waarin de energietransitie centraal staat kan jongeren geweldig uitdagen! Overal borden langs de weg met ‘lever een bijdrage aan het energievraagstuk; kies techniek’ is niet de oplossing. De communicatie moet veel verfijnder. Het moet beginnen bij de kinderen op de basisschool en bij hun ouders. Niks belangrijker, en ook leuker, dan op de basisschool al bezig te zijn met technische/digitale vaardigheden die gekoppeld zijn aan praktijkvoorbeelden. De discussie in politiek Den Haag en onderwijsland over de curriculum herziening in het funderend onderwijs duurt al jaren. Dat is veel te lang. Hier is haast en duidelijkheid geboden. Als je op latere leeftijd wilt oogsten moet je op jonge leeftijd voor vruchtbare grond zorgen.

Daarnaast is er veel winst te behalen bij onze meiden en jongeren met een niet-westerse achtergrond. Beeldvorming is hierbij belangrijk. Zorg voor de juiste rolmodellen en modern lesmateriaal. Werkgevers zijn in deze uitdaging ook cruciaal. Ze moeten er nog meer aan doen om de dames vast te houden. Afgestudeerde meiden met technisch profiel blijven nog steeds minder lang in de technische sector werkzaam. De nieuwste cijfers laten wel zien dat vrouwen een inhaalslag aan het maken zijn. Sinds 2013 is het aantal vrouwen met een technisch beroep met 55% gestegen tot 275.000. Het aandeel vrouwen is nu 15,6%. Dat is nog steeds veel te weinig maar wel een opgaande lijn. 

Het is gelukkig niet allemaal kommer en kwel. Het mbo, de motor van onze economie, heeft de laatste jaren veel meer waardering gekregen. De vervlechting tussen onderwijs en het bedrijfsleven wordt steeds intensiever. Hybride leerwerkomgevingen gaan de norm worden. We integreren op het Deltion College ook steeds meer techniek in andere opleidingen. Eigenlijk zou de doelstelling van elke onderwijsinstelling moeten zijn dat in elke opleiding technologische en digitale vaardigheden verweven zitten. Dat kan ook prima. Een zorgberoep of werken in de creatieve sector gaat niet meer zonder technologische kennis.

Wat kun je zelf doen? Het bedrijfsleven wil ik vragen: ga het basis- en voorgezet onderwijs helpen met het aanbieden van contextrijke ervaringen met de technische sector! Het liefst dan ook met onderwerpen zoals circulair en energie. Daarmee leggen we een vruchtbare basis voor later.

Ik sluit af met een oproep richting onze overheid; blijf extra investeren in ons technisch onderwijs in de gehele keten. Alleen dan kunnen we de ambities vanuit het coalitieakkoord ook waarmaken. 

Thea Koster, voorzitter van het Techniekpact

Deze column is in juni 2022 gepubliceerd in De Ingenieur, het magazine van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI).