Foto: Pixabay

27 januari 2020

Vijf Champion's Awards uitgereikt bij Benelux finale FIRST® LEGO® League

Zaterdag 25 januari vond de Benelux finale van FIRST® LEGO® League plaats in Breepark in Breda. Ruim 500 leerlingen, in 54 teams, in de leeftijd van 9 t/m 14 jaar zijn in deze internationale wetenschap & technologiewedstrijd de strijd met elkaar aangegaan. Ze hebben daar deelgenomen aan een roboticacompetitie én hebben een projectonderzoek naar leefbaarheid gepresenteerd. Er zijn vijf Champion’s Awards uitgereikt.

De FIRST® LEGO® League wordt georganiseerd door Stichting Techniekpromotie om leerlingen kennis te laten maken met wetenschap en technologie en dit in het lesprogramma te verankeren.

50% groei deelnemers door nieuw lesmateriaal
Dit seizoen is er voor het eerst gewerkt met nieuw lesmateriaal dat zo is opgebouwd dat je er met de hele klas aan kunt werken. Hiermee gingen scholen zelf aan de slag en organiseerden eigen klas- en schoolfinales. Dankzij het nieuwe lesmateriaal konden dit schooljaar 30.000 leerlingen aan het techniekprogramma deelnemen, een stijging van 50% ten opzichte van de 20.000 leerlingen in het schooljaar 2018-2019. Doordat scholen het lesmateriaal nu voor de hele klas kunnen gebruiken, krijgen veel meer kinderen de kans om in hun schoolloopbaan met wetenschap en techniek kennis te maken. Met als resultaat dat steeds meer leerlingen kunnen ontdekken of dit is waar hun interesse en talent liggen.

Robotica, projectonderzoek en 21th century skills
FIRST® LEGO® League is een wedstrijd waarin jaarlijks meer dan 400.000 jongeren van overal ter wereld het hoofd bieden aan de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Teams die deelnemen aan de wedstrijd, moeten een reeks opdrachten uitvoeren die elk jaar een ander thema meekrijgen. Dit jaar is het thema ‘City Shaper’ waarbij leerlingen onderzoeken hoe zij onze leefomgeving duurzaam kunnen verbeteren en daarvoor met een technologische oplossing komen. Bijvoorbeeld een verbetering om een gebouw of openbare ruimte in de eigen gemeenschap leefbaarder te maken, inclusief en rekening houdend met diversiteit. Naast het projectonderzoek is er een roboticadeel waar leerlingen met LEGO® MINDSTORMS® een robot bouwen en programmeren en missies binnen dit thema uitvoeren.

"Dit jaar is het thema dichtbij huis, namelijk onze eigen leefomgeving. We zien dat kinderen zich heel erg bewust zijn van de problematiek die het leven op aarde met zich meebrengt. De zorgen die er zijn om het klimaat maar ook hoe je mee kunt doen als je bijvoorbeeld een handicap hebt. Inclusiviteit is hierbij een sleutelwoord. We hebben kinderen gevraagd de leefomgeving duurzaam te verbeteren met technologische oplossingen. Tijdens de Benelux finale van 25 januari laten de 54 beste teams van de Benelux zien dat ze hier als echte wetenschappers briljante oplossingen voor hebben bedacht!"
- Brigitte van Helden, directeur van Stichting Techniekpromotie

Leerlingen (uit groep 7 en 8 en het 1e en 2e middelbaar) werken in teams van maximaal tien deelnemers en laten hun resultaat zien tijdens klas- en schoolfinales en/of tijdens regionale en nationale finales. Tijdens de Benelux finale afgelopen zaterdag scoorden de finaleteams punten op drie onderdelen: hun oplossing voor een duurzame leefomgeving, daarnaast het robotontwerp en het snel en correct uitvoeren van robotopdrachten en als derde door te werken volgens de ‘21th century skills’: vriendschap, samenwerking en sportiviteit.

Winnende teams
Er zijn vijf Champion’s Awards uitgereikt, de winnaars zijn:

  • 1e plaats: voor het gewonnen door een Belgisch team, Ogel_SM2

  • 2e plaats: Pretty Smart POWER Girls

  • 3e plaats: BinBears uit Delft

    Deze drie teams gaan de Benelux vertegenwoordigen in Detroit op het wereldfestival.

  • 4e plaats: Build the Future van bs Telgenborch uit Almelo

  • 5e plaats: Dutch Delta uit Rotterdam

    Deze twee teams mogen Nederland vertegenwoordigen in het Internationale toernooi in Griekenland.