29 juni 2023

Vraag en aanbod bètatechnische leraren nog verder uit elkaar

De kloof tussen de vraag naar bètatechnische leraren en het aanbod wordt steeds groter terwijl de populariteit van de opleidingen juist verder afneemt. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde jaarlijkse onderwijsupdate van de Monitor Techniekpact. Hierdoor ontstaat een overschot aan vacatures die moeilijk of soms helemaal niet worden ingevuld. ‘Zeer zorgelijk voor de ontwikkeling van de techniek en ICT, aldus Techniekpactvoorzitter Thea Koster. ‘Zonder leraar immers geen onderwijs.’

Instroom
De dalende trend is vooral fors bij de tweedegraads exacte hbo-lerarenopleidingen. Zo startte in 2016/17 daar nog 1522 studenten en afgelopen jaar maar 909. Voor de overige lerarenopleidingen daalde de instroom het afgelopen jaar als volgt: de technische beroepsgerichte lerarenopleidingen (van 143 tot 126), de exacte universitaire lerarenopleidingen (van 236 tot 208) en de eerstegraads exacte hbo-lerarenopleidingen (van 239 tot 234).

Diploma
In 2021/22 kenden alle vier de lerarenopleidingen een daling van het aantal diploma’s ten opzichte van het jaar ervoor: de tweedegraads exacte hbo-lerarenopleidingen (van 728 tot 642) de technische beroepsgerichte lerarenopleidingen (van 95 tot 70), de exacte universitaire lerarenopleidingen (van 242 tot 217) en de eerstegraads exacte hbo-lerarenopleiding (van 178 tot 160).

De verhouding tussen gediplomeerden van bètatechnische lerarenopleidingen en gediplomeerden in bètatechnische opleidingen is in 2021/22 voor bètatechnische tweedegraads lerarenopleiding 4,4% en voor de eerstegraads bètatechnische lerarenopleidingen 2,4%. Tien jaar geleden waren deze percentages respectievelijk 6,9% en 4,8%.

M/V verhouding
Opvallend is dat vrouwen relatief vaker dan mannen kiezen voor een bètatechnische lerarenopleiding in vergelijking met een bètatechnische opleiding. In de eerstegraads opleidingen kiest in 2022/23 2,8% van de vrouwen een bètatechnische lerarenopleiding (ten opzichte van een ‘reguliere’ bètatechnische masteropleiding), tegenover 2,3% van de mannen. In de tweedegraads opleidingen (t.o.v. instroom in bètatechnische bacheloropleidingen) gaat het om 5,7% van de vrouwen en 2,9% van de mannen.  

Vacatures
Meer dan 65% van de vacatures zijn moeilijk vervulbaar voor de vakken wiskunde, natuurkunde & scheikunde, techniek & technische vakken en ICT.

MONITOR TECHNIEKPACT
De Monitor Techniekpact is een coproductie van het Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de Rijksoverheid en geeft inzicht in de stand van bètatechniek. Deze database is in een digitale omgeving opgemaakt, waardoor de cijfers altijd toegankelijk zijn. In de Monitor Techniekpact wordt een uitsplitsing gemaakt naar verschillende richtingen waaronder techniek en ICT. Via de vergelijkingstool is het mogelijk zelf filters aan en uit te zetten en zo vergelijkingen te maken. Bijvoorbeeld op leeftijdsgroep, ICT-beroepen en geslacht.