Bron: Unsplash

24 maart 2022

Wat gemeentes (kunnen) doen aan het lerarentekort

Niet alleen in de technische sector, maar ook in het onderwijs hebben we te maken met grote tekorten aan personeel. Zo blijkt uit het jaarlijks onderzoek Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo dat er momenteel een tekort aan 9100 fte leraren is in primair onderwijs.

Om dit op te lossen lopen verspreid door het hele land vele initiatieven. Ook steeds vaker bieden gemeentes hierbij de helpende hand. Van het uitreiken van parkeervergunningen en voorrang op de woningmarkt tot aan extra geld beschikbaar stellen voor onder andere extra begeleiding van starters, verlaging van werkdruk en de inzet van zij-instromers.

Vakdocenten
Ook tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen stond het lerarentekort op het programma. Zo had één van de politieke partijen in gemeente Enschede* in haar verkiezingsprogramma een andere aanpak voor het lerarentekort opgenomen. Het plan: een ‘het gouden handen akkoord’ afsluiten, met daarin onder andere de afspraak dat op basisscholen vakdocenten techniek worden ingezet, betaald door de gemeente. Hiermee wil zij het mogelijk maken dat jongeren van jongs af aan hun talent en passie voor techniek/technologie kunnen ontdekken én ontwikkelen.
[red: *de Christenunie, heeft tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2 zetels gekregen]

Het oplossen van het lerarentekort gaat dus niet alleen om nieuwe talenten voor het onderwijs te inspireren, ook het goed (blijvend) opleiden én het personeelsbeleid anders organiseren is van belang. Andere, innovatieve aanpakken geïnitieerd vanuit gemeentes, zoals kijken vanuit taken van leraren, kunnen het verschil maken.

Zelf aan de slag?
Wil je aan de slag met hybride docentschap en wil je hier ook succesvol in zijn?  Dan zullen er samen met onderwijsinstellingen eerst een paar strategische keuzes moeten worden gemaakt. Welke dat zijn? In het stappenplan dat je hieronder kunt downloaden staan ze overzichtelijk op een rij, inclusief de vragen die beantwoord moeten worden.

Op zoek naar meer handige tools een aanvullende informatie? Je vindt deze in de bibliotheek op onze website, of ga naar de themapagina lerarentekort & -professionalisering.