Home

updates

Rosanne Engberts

Thea Koster nieuwe voorzitter Techniekpact

Vandaag is Thea Koster, lid van het College van Bestuur van Deltion College Zwolle geïntroduceerd als nieuwe voorzitter van ...

Meer

Tweede Twenty Days of Technologie een groot succes

Dit jaar vond de tweede editie plaats van de Twenty Days of Technology. Dit techniekpromotie programma heeft als doel het ... Meer

TechKnow Noord: aantrekkelijk werkgeverschap

Het kennisnetwerk TechKnow Noord is bezig met het thema ‘aantrekkelijk werkgeverschap voor jonge technici’. Hiervoor ... Meer

Innovatief onderwijs in VO-HO Netwerk Noord

In VO-HO Netwerk Noord werken docenten van 35 middelbare scholen en ... Meer

Advies Commissie-Van Rijn bekostiging hoger onderwijs

De Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft haar adviesrapport aangeboden aan minister Van Engelshoven. In ... Meer

Teach & Tech startbijeenkomst

Op maandagavond 12 oktober hebben de eerste techniekprofessionals met interesse in het beroepsonderwijs kennis gemaakt met het ... Meer

Dow schenkt half miljoen aan Centrum voor TopTechniek

Op zaterdag 10 oktober overhandigde President Anton van Beek van Dow Benelux een cheque ten bedrage van vijf ton aan ... Meer

Reflectie op 5 jaar pact-aanpak

De afgelopen vijf jaar is er op een vernieuwende, onorthodoxe werkwijze gewerkt aan de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs ... Meer