Home

updates

Rosanne Engberts

Reflectie op 5 jaar pact-aanpak

De afgelopen vijf jaar is er op een vernieuwende, onorthodoxe werkwijze gewerkt aan de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs ...

Meer

Tweede Twenty Days of Technologie een groot succes

Dit jaar vond de tweede editie plaats van de Twenty Days of Technology. Dit techniekpromotie programma heeft als doel het ... Meer

TechKnow Noord: aantrekkelijk werkgeverschap

Het kennisnetwerk TechKnow Noord is bezig met het thema ‘aantrekkelijk werkgeverschap voor jonge technici’. Hiervoor ... Meer

Innovatief onderwijs in VO-HO Netwerk Noord

In VO-HO Netwerk Noord werken docenten van 35 middelbare scholen en ... Meer

Jonge talenten gehuldigd met ScienceMakers Award 2018

Jonge talenten ontvangen ScienceMakers Award voor hun prestatie in wetenschap-, techniek- of ... Meer

Teach & Tech startbijeenkomst

Op maandagavond 12 oktober hebben de eerste techniekprofessionals met interesse in het beroepsonderwijs kennis gemaakt met het ... Meer

Dow schenkt half miljoen aan Centrum voor TopTechniek

Op zaterdag 10 oktober overhandigde President Anton van Beek van Dow Benelux een cheque ten bedrage van vijf ton aan ... Meer

Personeelstekorten op regionale arbeidsmarkt verdwijnen niet vanzelf

Bouw, ICT, transport en zorg moeilijke sectoren Door de economische groei ontstaan tekorten aan personeel. Dit ... Meer