Home

leren in de techniek // Oost

ROC Aventus van start met nieuwe opleiding Smart Technology

ROC Aventus in Apeldoorn start in augustus 2019 een nieuwe mbo 4 opleiding gericht op toekomstbestendig en integraal installatiewerk voor de gebouwde omgeving. De aanpak voor deze opleiding Smart Technology: geen statische leerstof uit vastomlijnde theorieboeken, maar een zich fluïde ontwikkelende opleidingsomgeving die de studenten leert vanuit een totaalvisie naar de zich continu ontwikkelende gebouwde omgeving te kijken. Met vooral oog voor de voortrekkersrol die innovatieve installatietechniek hierin steeds prominenter inneemt. 

De nauwe samenwerking met vooraanstaande installatietechnische bedrijven uit de regio vormt de ‘antenne’ voor het opnemen van deze baanbrekende innovaties in de opleiding Smart Technology. ROC Aventus trekt hierin samen op met OTIB en RBPI Gelderland / Overijssel binnen een verbindend partnerschap.

SAMEN SIGNALEREN VAN TRENDS

Hans Visser is teammanager bij ROC Aventus en verantwoordelijk voor alle opleidingen binnen metaal, elektro-, installatie- en procestechniek. Bert Hulsbergen is docent elektrotechniek en voor één dag in de week vrijgemaakt voor de nieuw op te zetten en brede opleiding Smart Technology, te starten op niveau 4 aan de Technicampus in Deventer. Bernard Zuidhof is docent installatietechniek en verantwoordelijk voor de opleiding Smart Technology niveau 2 en 3, in coördinatie met de RSG Epe. Visser: “Met zijn drieën zijn we een soort vooruitgeschoven post. We signaleren samen trends op het gebied van techniek en technologie. Ook onderhouden we samen contact met voor ons belangrijke organisaties zoals OTIB.” De deskundigheid voor de concrete vertaling van trends naar opleidingen aan ROC Aventus komt specifiek van Bernard en Bert, zoals nu voor Smart Technology.”

ALERT INSPRINGEN OP NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Visser, Zuidhof en Hulsbergen schetsen in vogelvlucht de aanleiding tot de nieuwe opleiding Smart Technology: “Nederland verandert in rap tempo. Neem de energietransitie, circulaire economie, verstedelijking en digitalisering. Meer dan welke sector ook is installatietechniek een verbindende factor als het gaat om de praktische toepasbaarheid en daardoor maatschappelijke relevantie van deze technologische vernieuwingen. Maar dan moeten onze studenten daar nú al voor worden opgeleid vanuit een totaal ander concept dan we gewend zijn. We gaan opleiden voor de monteurs van de toekomst, terwijl die toekomst zich nog ontwikkelt en veelal ook onzeker is. Die onzekerheid accepteren wij en vormt juist de trigger voor een spannende en continue ontdekkingstocht. Met die dimensie, dus deze zich voortdurend ontwikkelende toekomst, willen we de studenten leren omgaan. We werken dan ook niet met vastomlijnde boeken, maar met actueel materiaal dat continu meebeweegt.”
 
Het gehele nieuwsbericht en meer informatie over de nieuwe opleiding vindt u op de website van OTIB