Home

updates

algemeen

Jonge talenten gehuldigd met ScienceMakers Award 2018

Jonge talenten ontvangen ScienceMakers Award voor hun prestatie in wetenschap-, techniek- of ...

Meer

Ruimte in regels in het mbo

Op 5 oktober is tijdens de conferentie Ruimte in Regels van het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering ... Meer

Ontwikkelen tijdens loopbaan moet vanzelfsprekend worden

Een van de speerpunten binnen het Techniekpact is het bevorderen van het Leven Lang Ontwikkelen binnen de bèta/technische ... Meer

Grote belangstelling voor tender MKB !dee

De tender voor MKB!dee is op 20 september gesloten. Het beschikbare budget voor ... Meer

Personeelstekorten op regionale arbeidsmarkt verdwijnen niet vanzelf

Bouw, ICT, transport en zorg moeilijke sectoren Door de economische groei ontstaan tekorten aan personeel. Dit ... Meer

Onderwijs en bedrijfsleven samen aan de slag met circulair ondernemen

StartCirculair en Stichting Technasium starten samenwerking Veel bedrijven en organisaties willen starten met ... Meer

Nijpend tekort aan technisch personeel maakt versnelling noodzakelijk

Nieuwe cijfers Techniekpact gepresenteerd De vraag naar technische vakmensen wordt steeds urgenter. In het ... Meer