Home

updates

algemeen

Reflectie op 5 jaar pact-aanpak

De afgelopen vijf jaar is er op een vernieuwende, onorthodoxe werkwijze gewerkt aan de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs ...

Meer

Twee miljoen euro voor oplossen mkb-problemen

Veertien ondernemers uit het technisch midden- en kleinbedrijf krijgen hulp bij het oplossen van verschillende mkb-problemen. Dat ... Meer

Pro-Motor award 2018 naar Hogeschool Amsterdam en ICT Nederland

Het project Make IT Work van de Hogeschool van Amsterdam en ICT Nederland heeft vandaag uit handen van Mariëtte Hamer, ... Meer

Ruim 200 miljoen euro voor 12 Regio Deals

Om de welvaart in Nederland te verbreden zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. Vanuit heel Nederland zijn ... Meer

Jonge talenten gehuldigd met ScienceMakers Award 2018

Jonge talenten ontvangen ScienceMakers Award voor hun prestatie in wetenschap-, techniek- of ... Meer

Ruimte in regels in het mbo

Op 5 oktober is tijdens de conferentie Ruimte in Regels van het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering ... Meer

Ontwikkelen tijdens loopbaan moet vanzelfsprekend worden

Een van de speerpunten binnen het Techniekpact is het bevorderen van het Leven Lang Ontwikkelen binnen de bèta/technische ... Meer

Personeelstekorten op regionale arbeidsmarkt verdwijnen niet vanzelf

Bouw, ICT, transport en zorg moeilijke sectoren Door de economische groei ontstaan tekorten aan personeel. Dit ... Meer