Home

updates

werken in de techniek

Personeelstekorten op regionale arbeidsmarkt verdwijnen niet vanzelf

Bouw, ICT, transport en zorg moeilijke sectoren Door de economische groei ontstaan tekorten aan personeel. Dit ...

Meer

‘MKB-werkplaats digitalisering’ Driven by Data

Helpt ondernemers in ’s-Hertogenbosch bij transitie naar digitale economie De wereld verandert continu ... Meer

Digitalisering biedt grote kansen voor het mkb

‘Digitalisering is geen doel op zich. Maar het is beslist nodig om als ondernemer aan te sluiten bij wat de toekomst ... Meer

Subsidieregeling MKB !dee 2019

Voor MKB’ers die, samen met anderen, meer willen investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van hun personeel ... Meer

Trouw: Explosieve banengroei in techniek en ICT

Er zijn weer moeilijk vervulbare vacatures. Vooral in de techniek, een sector waar maar weinig jongeren animo voor tonen. Dit kopte ... Meer

750ste voucher uitgereikt binnen actieplan Leve(n)lang Gelders Vakmanschap

Om het tekort aan technisch personeel in Gelderland aan te pakken hebben de provincie Gelderland en OTIB, Metaalunie en FNV ... Meer

Hoe ingenieursbureaus het arbeidstekort aanpakken

De schaarste op de arbeidsmarkt in de technieksector raakt ook ingenieursbureaus. Carla Moonen van Koninklijke NLingenieurs en ... Meer

Sectorplan Zuidoost-Brabant: werklozen sneller helpen aan een baan

EINDHOVEN (uit Eindhovens Dagblad) - Werkgevers, bonden en de provincie gaan werk maken van het naar een baan leiden van werklozen in de ... Meer