Home

Benieuwd naar projecten die het verschil maken voor meer technisch talent door innovatief beroepsonderwijs, een aanpak voor leven lang ontwikkelen, de energietransitie of een beter imago van techniek? Op maandag 20 mei vindt de Techniekpact Jaarconferentie plaats bij de Brainport Industries Campus in Eindhoven! U ontdekt via een TechTrack hoe onderwijs, ondernemers en overheden investeren in TechTalent!

Meld u nu aan!


Programma

Wat gaan we doen? Kennisdeling, inspiratie, tips om morgen zelf mee aan de slag te gaan, zaken die opgelost moeten worden, netwerken. Volg een TechTrack op de Campus van inhoudelijke sessies, demo’s en TechTalks met voorbeelden uit de regio's Zuidoost-Nederland en West-Brabant.

12.30 uur Aanvang netwerklunch
13.30 uur Plenaire opening
  In gesprek met betrokken bewindspersonen en de voorzitter van het Techniekpact maken we de balans op en kijken we naar de toekomst. Samen met docenten, studenten en werkgevers.
  Presentatie nieuwe acties vanuit het landsdeel Zuidoost.
14.30 uur De campus in voor TechTracks, Techtalks en Techlounge
16.30 uur Plenaire afsluiting
  Lancering gezamenlijke aanpak Zuid-Nederland met regio’s Brainport Network en de Techniekcoalitie met FME, Metaalunie, Techniek Nederland en O&O fondsen.
17.00 uur Netwerkborrel en Grab-and-Go dinner
19.00 uur Einde programma

De Jaarconferentie wordt georganiseerd door alle partners in Zuidoost-Nederland verenigd in Brainport Network.  

De jaarconferentie vindt plaats tijdens de Dutch Technology Week.

 • Datum/Tijd

  Maandag 20 mei 2109
  12.30 uur tot 19.00 uur

 • Locatie

  Brainport Industries Campus
  BIC 1 (Rijtackerweg 15)
  5657 BX Eindhoven

 • Meer informatie

  info@techniekpact.nl