Home

Vier inspirerende TechTalks. Twaalf ‘stations’ verspreid over het prachtige pand van de Brainport Industries Campus, waar 400 deelnemers kennis konden maken en met "good practices" op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt waarbij onderwijs, ondernemers en overheden gezamenlijk investeren in TechTalent. Dit waren de ingrediënten voor een succesvolle jaarconferentie Techniekpact op maandag 20 mei 2019 georganiseerd door de Techniekpactpartners in Zuid-oost Nederland en West Brabant.

Lees hier het verslag van een middag vol urgente boodschappen en ambitieuze oplossingen, en bekijk hier de fotocollage van de dag.

Sheets van de presentaties gedurende de dag vindt u hieronder: