Home

algemeen // kiezen voor techniek

Daling instroom in vmbo zet zich door

Het aantal leerlingen op het vmbo is opnieuw met duizenden leerlingen afgenomen, meldt het AD vandaag op basis van een analyse van leerlingen op middelbare scholen. Dit schooljaar zijn ruim 2.000 leerlingen minder in de derde klas van het vmbo terechtgekomen dan het jaar ervoor. Het totale aantal scholieren dat in de derde klas zit, steeg juist iets. Die extra kinderen zitten vooral in havo- en vwo-klassen.  

Reden hiervoor is volgens onder andere Paul Rosenmöller, voorzitter van sectororganisatie VO-raad, dat ouders hun kinderen liever naar havo en vwo zien gaan. Op de meest praktische vmbo-opleiding, de basisberoepsgerichte leerweg, is de daling het grootst. Daar zitten dit schooljaar 8 procent minder scholieren in de derde klas ten opzichte van vorig jaar. ,,Het idee bestaat dat kinderen maar beter geen beroepsopleiding kunnen doen, omdat een theoretische opleiding, zoals havo en vwo, beter is. Maar er is juist een grote vraag naar beroepskrachten op de arbeidsmarkt'', merkt Rosenmöller op. 

Cijfers vmbo-techniek
Op basis van de nieuwe DUO-cijfers heeft het Techniekpact de specifieke cijfers voor het vmbo-techniek nader in kaart gebracht. De daling ten opzichte van vorig schooljaar 2016/2017 is, zoals ook in het artikel in het AD geschetst, het grootst op de basisberoepsgerichte leerweg. Wel is er een lichte groei te zien binnen kaderberoepsgerichte leerweg. Het aandeel bètatechniek leerlingen is ondanks de leerlingendaling gelijk gebleven binnen de basisberoepsgerichte- en de gemengde leerweg. Binnen de kaderberoepsgerichte leerweg is een stijging in het aandeel van 1% te zien.

Bekijk de nieuwe cijfers op de website van de Techniekpact Monitor.