Home

Docentprofessionalisering // kiezen voor techniek // Leraren

Docenten blijven ontwikkelen bij Onderwijsnetwerk Zuid-Holland

Op 7 februari 2020 vindt het jaarlijkse bètasymposium plaats van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland, georganiseerd vanuit de Universiteit Leiden en TU Delft. Op het symposium ontmoeten onder meer bètadocenten uit het vo elkaar en is er ruimte om van en met elkaar te leren. Het bètasymposium is één van de vele activiteiten die worden georganiseerd om vo-bètadocenten te stimuleren om te blijven ontwikkelen.


Foto: © RoyBorghoutsFotografie

Tijdens het symposium gaan deelnemers actief met elkaar aan de slag in verschillende workshops met zowel vakinhoudelijke als vakoverstijgende thema’s. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de invulling van het programma: houd de website in de gaten om op de hoogte te blijven (daar verschijnt ook de mogelijkheid om aan te melden). Naast bètadocenten zullen ook onder andere vaksteunpuntcoördinatoren, vakdidactici en hoger onderwijsinstellingen aanwezig zijn bij het symposium om hun ideeën en ontwikkelingen te delen.

Over het netwerk
In het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland participeren 3 universiteiten, 4 hogescholen, 60 vo-scholen, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Gezamenlijk organiseren zij nascholingsbijeenkomsten waar vo-docenten zich verder kunnen professionaliseren en ontwikkelen. Neem bijvoorbeeld de bijeenkomst ‘Game of Drones’ waarbij leraren aan de slag gingen met een nieuwe nlt-module. Of de nascholing ‘Leren programmeren voor docenten’ om digitale geletterdheid onder leraren te stimuleren.