Doelen

Het kabinet heeft de uitvoering van het Techniekpact voor 2021 vastgelegd. Enerzijds wordt ingezet op vier thema’s (instroom, lerarentekort en -professionalisering, publiek privaat samenwerken en leven lang ontwikkelen) en anderzijds techniekpacten en acties in regio’s.

Het zwaartepunt voor de uitvoering – en de sleutel voor succes – ligt in de regio’s. Daarom wordt die uitvoeringsstructuur primair vanuit de regio’s opgebouwd, aangevuld met afspraken over de uitvoering van maatregelen op landelijk niveau.