Home

CONTACT:

Sjoerd de Jong

Omschrijving

De effecten van het Techniekpact beginnen zichtbaar te worden in de toenemende instroom van studenten in het technisch hoger onderwijs. Op dit moment kiest 22 procent van de hoger beroepsonderwijs-studenten en 35 procent van de universitaire studenten voor een technische opleiding. Gevolg van deze toename is dat onderwijsinstellingen knelpunten ervaren om alle studenten te kunnen plaatsen en kwalitatief goed onderwijs te bieden. Onderwijsinstellingen staan voor de uitdaging om dit knelpunt samen met het bedrijfsleven tegemoet te treden. Ondanks de toename in instroom, is het aandeel dat voortijdig de studie verlaat aanzienlijk, met name in het hbo is de uitval hoog. Het is daarom van groot belang om de juiste student op de juiste plek te krijgen.

Nederland heeft belang bij een klimaat waar Nederlands en buitenlands talent (h)erkend en gewaardeerd wordt. Het actieplan ‘Make it in the Netherlands’ (2013-2016), is een gezamenlijk streven om internationale studenten uit te nodigen een carrière in Nederland te starten en biedt basis om het boeien en binden van internationaal talent ook na 2016 voort te zetten. Hierdoor blijft Nederland een aantrekkelijk speler in het internationale onderwijsveld en dit is van belang voor een internationaal (concurrerende) economische positie.

Concrete acties

  • De hogescholen die techniekopleidingen aanbieden, stemmen het opleidingsaanbod (onderling) af op de regionale vraag, de profilering en zwaartepuntvorming van de betrokken hogescholen. Hierbij is naast het Bachelor-aanbod ook aandacht voor de ontwikkeling van Associate Degrees en passende arrangementen voor Leven Lang Leren in de techniek en een verbeterde doorstroom van het mbo naar het hbo.

  • In 2016 zijn de eerste twintig ‘Dutch Digital Delta ICT talent awards’ uitgereikt. De ambitie van de topsectoren om per 2016/2017 duizend topsectorbeurzen voor talenten ter beschikking te stellen blijft staan. Er komt een overzicht van talentenprogramma’s en ondersteuning voor het organiseren van talentenprogramma’s zoals de ‘Dutch Digital Delta ICT talent awards’ en topsectorbeurzen.

  • Door het aanbieden van bachelor onderwijs in het Engels kunnen internationale studenten ook in de bachelor fase al instromen. Via het programma ‘Make it in the Netherlands’ komt er meer toegankelijk aanbod van relevante informatie voor internationale studenten en voor bedrijven.

  • Overheden, onderwijsinstellingen en studenten gaan gezamenlijk op zoek naar een duurzame oplossing voor de capaciteitsproblematiek bij technische opleidingen van hoger onderwijsinstellingen, om de kwaliteit van het onderwijs te borgen.

Betrokken partijen

Onderwijs, bedrijfsleven en overheid

In de praktijk

Hoe gewerkt wordt aan de realisatie van doel 10

BEKIJK ALLE CASES BIJ DOEL 10