Home

CONTACT:

Astrid Zwinkels

Omschrijving

Uitgangspunt is dat iedere school in het basis- en voortgezet onderwijs voor ondersteuning bij het aanbieden van wetenschap en techniek terecht kan bij het bedrijfsleven. Hiervoor is een landelijk dekkende hoogwaardige infrastructuur van en voor netwerken tussen bedrijven en scholen essentieel, met als doel het versterken van de interactie tussen onderwijs en bedrijven, voorkomen van versnippering van de wederzijdse activiteiten en bieden van meer kwaliteit voor het funderend onderwijs.

Concrete acties

  • In 2016 is TecWijzer, een platform voor funderend onderwijs en bedrijven, met als vertrekpunt de gemeenschappelijke deler -de netwerken- van de programma’s Jet-Net en TechNet opgericht. Dit platform stimuleert de uitwisseling van docenten en kennis met het bedrijfsleven voor het funderend onderwijs en legt verbinding met de reeds bestaande regionale VO-HO-netwerken (inclusief Bètasteunpunten). Om naar een landelijk dekkende infrastructuur te groeien, wordt de samenwerking met meerdere partijen voorzien, zoals met Bouwend Nederland en Nederland ICT.

  • Het digitaal loket www.techniekonderwijs.nl wordt doorontwikkeld, waarmee het aanbod van verschillende activiteiten die bijdragen aan techniekonderwijs op een overzichtelijke wijze wordt gedeeld. Partners van Techniekpact kunnen hun netwerk en activiteiten hier aan koppelen.

Betrokken partijen

Onderwijs, bedrijfsleven en overheid

In de praktijk

Hoe gewerkt wordt aan de realisatie van doel 3

BEKIJK ALLE CASES BIJ DOEL 3