Home

Omschrijving

Ook de komende periode blijft het Techniekpact inzetten op verdere verduurzaming van succesvolle samenwerkingsverbanden gericht op doorstroming. De regionale samenwerking met een gevarieerd profiel- en opleidingsaanbod in de techniek gericht op verbetering doorstroom van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs naar het hoger beroepsonderwijs wordt versterkt. De ontwikkelde keuzedelen in het middelbaar beroepsonderwijs, een verrijking van de kwalificatie waarmee de student zijn vakmanschap kan verbreden of verdiepen, spelen een belangrijke rol in de verbetering van deze doorstroom.

Concrete acties

  • Verduurzamen van netwerken met activiteiten die gericht zijn op de aansluiting van havo/vwo op hoger onderwijs, bijvoorbeeld via de bestaande regionale VO-HO netwerken (inclusief Bètasteunpunten).

  • De ‘experimenteerregeling Doorlopende leerlijnen vmbo mbo’ die de vakmanschaproute en technologie/beroepsroute bieden voor vmbo en mbo-scholen wordt voortgezet.

  • Het ministerie van OCW ondersteunt via het SLO de ontwikkeling van het conceptschoolexamenprogramma ‘Technologie en Toepassing’. Op dit moment zijn twaalf scholen een pilot aan het draaien met dit conceptschoolexamenprogramma. Dit examenprogramma is onder meer gericht op een verbeterde programmatische aansluiting tussen de vmbo-g/tl en mbo-4 techniek opleidingen en richt zich op de onderzoekende, ontwerpende en ondernemende vaardigheden van vmbo-g/tl leerlingen.

Betrokken partijen

Onderwijs, bedrijfsleven en overheid

In de praktijk

Hoe gewerkt wordt aan de realisatie van doel 5

BEKIJK ALLE CASES BIJ DOEL 5