Home

Noordwest

Eindrapport Regieraad Techniek Flevoland opgeleverd

Op maandag 4 maart heeft de Regieraad Techniek Flevoland zijn observaties en aanbevelingen gepresenteerd aan gedeputeerde Jan-Nico Appelman. Het rapport is de opbrengst van een verkenning van de Regieraad naar de Flevolandse arbeidsmarkt voor de technische sectoren. Essentie van het advies: regie alleen is niet genoeg, stel daarom een “Regieraad 2.0” in met concrete uitvoeringskracht om het Flevolandse mkb te ondersteunen bij de aanpak van het tekort aan goed opgeleide technische mensen.

De Regieraad Techniek Flevoland is in 2016 voor drie jaar ingesteld als netwerkorganisatie met een uitsluitend bestuurlijke rol. Aanleiding was de zorgen over het gebrek aan voldoende en goed opgeleid personeel in de technische sectoren in Flevoland. Onder voorzitterschap van dijkgraaf Hetty Klavers is de regieraad is op verkenningsmissie gegaan om te kunnen adviseren over de noodzakelijke stappen. De verkenningsfase is nu afgerond met de constatering dat regie alleen niet voldoende is. Er is een concrete uitvoeringsagenda nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een alliantiecontract waarbij de brancheorganisaties, onderwijsinstellingen en de provincie gezamenlijke ambities vastleggen.

Het hele bericht leest u op de website van de Regieraad Techniek Flevoland, waar u ook de eindrapportage kunt downloaden.