Home

Mobiliteit // Nieuwsbrief // Noord // werken in de techniek

Gezamenlijke problemen, gezamenlijke oplossing

‘Door alle ellende staan nu wel alle neuzen dezelfde kant op’

In de provincie Groningen is in oktober het 1.000-banenplan ondertekend, onder andere door 12 Groningse gemeenten. Komende jaren wordt gewerkt aan het creëren van 1.000 banen in de bouw- en technieksector. Aanleiding? ‘De ellende rond de aardbevingsproblematiek in combinatie met de hoge werkloosheid. Tijd om onze krachten te bundelen!’, vertelt gedeputeerde van de provincie Eelco Eikenaar.

Wat houdt het 1.000-banenplan in?
‘Een jaar geleden kwamen wij met alle betrokken partijen bij elkaar in het kader van twee problemen: de hoge werkloosheid in de regio en het aantal huizen dat versterkt moet worden vanwege de lokale aardbevingen. Beide problemen willen we oplossen met het banenplan. De komende jaren moeten we in de provincie naar schatting 22.000 huizen verstevigen. En niet alleen dat: bij die versteviging willen we ook zorgen dat de huizen toekomstbestendig zijn wat betreft de energievoorziening. Om dit te realiseren hebben we meer vakmensen nodig, mensen in de bouw en technische sector.’

Wat moet er concreet gebeuren om dit voor elkaar te krijgen?
'We werken met drie concrete punten: ten eerste gaan we het werk inzichtelijk maken. Wat ligt er allemaal aan werk, waar ligt dat en wanneer moet dat gebeuren? De volgende stap is uitzoeken wie dat kan gaan doen. Daarvoor werken we samen met onder andere UWV en verschillende onderwijsinstellingen. Zij hebben zicht op de groep werkzoekenden. Vervolgens gaan we inventariseren wat er nodig is om die mensen op de juiste plaats en in de juiste baan te krijgen. Sommige mensen die nu werkloos zijn, zullen we bijvoorbeeld moeten bijscholen.’

Dat klinkt als een ambitieus plan!
‘Klopt, dat zijn we ook absoluut. Dit plan raakt de kern van twee grote problemen die spelen in de regio. De werkloosheid ligt hier al jaren hoger dan het landelijk gemiddelde en de aardbevingen zorgen voor de gedachte: we moeten nu iets doen. Die gezamenlijke opgave is heel motiverend, we zijn overtuigd van de noodzaak. En dat heeft er ook voor gezorgd dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ruim € 6 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor dit plan.’

Op de foto: ondertekening 1.000-banenplan

Wat ziet u als grootste meerwaarde van het 1.000-banenplan?
‘Met name onze regionale inkoopkalender is erg belangrijk. Door de samenwerking met alle belanghebbende partijen kunnen wij die inkoopkalender samenstellen. In de kalender maken we inzichtelijk welke aanbestedingen er aan zitten te komen, wanneer die starten en wat daarvoor nodig is. Bovendien houden we daarmee grip op wie de werkzaamheden daadwerkelijk gaat uitvoeren: het werk in de regio wordt uitgevoerd door bedrijven uit de regio. Niet daarbuiten. We dragen hiermee ook bij aan de doelstellingen van het Landelijk Techniekpact. We creëren meer banen en hopen we een deel van het werkloosheidsprobleem op te lossen.’

Wat zijn de doelen op langere termijn?
‘In eerste instantie richten we ons op de komende jaren, tot 2022. Er zijn ongeveer 22.000 woningen die moeten worden onderzocht op stevigheid. Op basis van die uitkomsten gaan we concretere plannen opstellen: wie hebben we daarvoor nodig en hoe moeten we hen opleiden? We willen een duurzame oplossing vinden, we leiden mensen niet op voor een project van een paar jaar. Het is de bedoeling dat deze mensen hun kennis en vaardigheden up-to-date houden en aan het werk blijven binnen de techniek of de bouw. Het belang van een leven lang leren en ontwikkelen wordt ook onderstreept in het regeerakkoord.’

De samenwerking tussen partijen verloopt erg soepel. Hoe komt dat?
‘Dat heeft vooral te maken met het feit dat we allemaal vanuit de kern hetzelfde doel hebben. De problematiek is zo tekenend voor de regio, dat bindt ons. En dat geef ik ook graag mee als tip voor andere regio’s: ga op zoek naar dat gemeenschappelijke doel. Bij ons in Groningen was dat vanaf het begin duidelijk. Iedere regio heeft dat denk ik. Laat je niet afleiden door bijzaken en focus je op het gemeenschappelijke doel. Mijn ervaring is dat je dan snel grote stappen kunt zetten en veel voor elkaar krijgt. Samen sta je sterk.’

Op de foto: Eelco Eikenaar