Home

algemeen // Oost

HAN opent innovatiehub iXperium Health

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft woensdag 23 januari jl. iXperium Health geopend, bedoeld als hub voor innovatie in zorg en welzijn. In iXperium Health werken professionals uit de zorg en welzijn samen met onderzoekers, opleiders en studenten van de HAN aan vragen rondom de toepassing van technologie in zorg en welzijn, zo stelt de onderwijsinstelling. Met het evenement Technology Talks werd het iXperium Health geopend.

De sector zorg en welzijn staat volgens de HAN voor een aantal grote uitdagingen. De vraag naar zorg neemt toe (door onder meer vergrijzing) terwijl budgetten afnemen. Technologie kan mogelijk de kosten in de zorg verlagen en arbeid verlichten. Ook vormt technologie een aanvulling op de huidige zorg en welzijn. Voorbeelden zijn het versterken van sociale netwerken, ondersteuning in het dagelijks functioneren voor mensen met een beperking en het helpen aanleren van sociale vaardigheden.

KENNIS OPDOEN, DELEN

Zowel voor professionals in zorg en welzijn als voor studenten en opleiders van opleidingen is het belangrijk om met nieuwe technologie kennis te maken, om te weten hoe je kennis up-to-date kunt houden, om ervaring op te doen en om zelf technologie in te kunnen zetten. De HAN geeft aan het belangrijk dat zowel studenten en opleiders als professionals uit het werkveld een veilige en goed geoutilleerde plek hebben om te kunnen experimenteren, kennis te delen en samen nieuwe kennis te ontwikkelen. Daarvoor is iXperium Health bedoeld.

Studenten werken vanaf hun eerste studiejaar in het iXperium. Zij kunnen daar onder meer leren hoe ze prototypes maken met 3D-printers, leren tijdens hun stage werken met sociale robots zoals Zora en Tessa of leren VR (virtual reality) toe te passen in therapie. Alle opleidingen binnen het thema zorg en welzijn gaan gebruik maken van iXperium Health.

INNOVATIEHUB IXPERIUM HEALTH

De HAN geeft aan al een uitgebreid netwerk te hebben rondom het thema Leren met ICT: iXperium/Centre of Expertise Leren met ict. Kennis vanuit dit netwerk rondom leren met ict is ook direct toegankelijk voor opleiders, studenten en professionals van het netwerk van de innovatiehub iXperium Health.

Bron: ICT&health
Het hele artikel kunt u hier lezen.