Home

kiezen voor techniek // PO/VO

Iedereen een maker met Maakkunde

Door: Daan van de Weijer, Voorlichter Maakkunde, NEMO

Hoe zorgen we voor meer diversiteit onder de mensen die voor een technisch beroep kiezen? Hoe laten we talenten tot bloei komen in de wereld van wetenschap en technologie?
Dat techniek veel meer is dan sleutelen en vieze handen krijgen, weten we inmiddels wel. Toch heeft W&T nog steeds niet het imago dat we graag zien: het brede spectrum dat het behelst. En dat terwijl wetenschap en technologie overal om ons heen bestaat. Van theezakje tot stofzuiger en van een broodrooster tot de brug waar je iedere ochtend overheen fietst, bijna alles om ons heen wordt door mensen bedacht en gemaakt. Dat vraagt om creativiteit, probleemoplossend vermogen en samenwerking. Vaardigheden die we bij kinderen al vroeg kunnen stimuleren. Maar hoe helpen we ze hun interesses te ontdekken en hun talenten en 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen? NEMO biedt volop mogelijkheden; in het museum én in de klas.

Bewustwording bij kinderen
De diversiteit en het talent is op basisscholen al aanwezig, het is alleen zaak deze naar boven te halen en zichtbaar te maken. Dat kan door ‘gewoon’ te doen: iedereen is een maker en iedereen kan succesvol met W&T aan de slag. Met de lesmethode Maakkunde maken we bijvoorbeeld basisschoolkinderen bewust van wetenschappelijke fenomenen en technologische principes binnen hun leefwereld. Hoe werkt iets, waarom werkt dat zo en hoe kan ik dat ‘tweaken’. Leerlingen lossen zelf een wens of probleem op. Eerst onderzoeken zij de wetenschap achter bepaalde principes, met de ontwerpcyclus ontwerpen zij iets om het probleem op te lossen, daarna maken zij hun ontwerp, testen en verbeteren het, tot het werkt. Zo leren zij bijvoorbeeld wat een stroomkring is, hoe een propeller werkt en waarom een föhn lucht blaast. Met deze kennis ontwerpen en maken zij vervolgens zelf een eenvoudige stofzuiger.
Van W&T in het dagelijks leven naar W&T binnen de belevingswereld van kinderen is maar een kleine stap. En omdat kinderen van nature onderzoekers en ontdekkers zijn kun je vanaf de onderbouw al met onderzoekend en ontwerpend leren aan de slag. Daarom hebben we Maakkunde ontwikkeld voor alle groepen van de basisschool: groep 1 t/m groep 8.

Succeservaringen
Op veel scholen is wetenschap en technologie nog steeds geen onderdeel van de dagelijkse lespraktijk. Er blijft voor veel leerkrachten een drempel om ermee aan de slag te gaan. Wij denken daarom dat niet alleen de leerlingen, maar juist óók de leerkrachten moeten ervaren dat wetenschap en technologie helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Met Maakkunde bieden we een laagdrempelige, maar kwalitatief hoogwaardige, oplossing. Door de teamtrainingen kunnen alle leerkrachten vaardig en zelfverzekerd met de lesmethode aan de slag. Met Maakkunde zijn alle kinderen en leerkrachten succesvol en ervaren zij hoe leuk en verrassend wetenschap en technologie is. En minstens zo belangrijk: door het naar de dagelijkse praktijk te vertalen worden zij zich bewust van het brede spectrum van W&T.Meer diversiteit
Onbekend maakt onbemind, waardoor er toch nog steeds een verkeerd beeld bestaat van wetenschap en technologie. Juist door kinderen al vanaf groep één van de basisschool in aanraking te laten komen met die spannende, interessante, leuke aspecten van wetenschap en technologie, wakker je hun interesse en enthousiasme voor deze thema’s aan. Niet alle leerlingen hoeven hier in de toekomst mee aan de slag te gaan, maar we willen wel alle kinderen de kans geven hun techniektalent te ontdekken. Dat is een heel belangrijke en misschien wel de eerste stap naar meer diversiteit en daar dragen we als NEMO natuurlijk graag aan bij. 

Kijk hier voor meer informatie over de lesmethode Maakkunde