Home

Duidelijk context maakt bètavakken aantrekkelijk voor leerlingen

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 4

Jolanda van Duyvenbode, biologie- en NLT-docent, en Else Henneke, scheikunde- en NLT-docent op het Linde College in Wolvega. Binnen het netwerk Noord nemen zij deel aan Science LinX-Studiestijgers van de Rijksuniversiteit Groningen. Maandelijks organiseert het netwerk een bijeenkomst waarbij specifieke onderwerpen en vraagstukken centraal staan. Docenten werken daarbij samen om informatie te vinden en te delen.

“Er is een duidelijke context nodig om bètavakken voor leerlingen aantrekkelijk te maken”

“De activiteiten van het netwerk zijn waardevol en leerzaam, zowel voor ons als voor de leerlingen. Er is een duidelijke context nodig om bètavakken voor leerlingen aantrekkelijk te maken. De activiteiten helpen in de creatieve aspecten. Het netwerk geeft handreikingen, bijvoorbeeld voor het houden van debatten rond ethische onderwerpen, het maken van posters en presentaties, en het doen van onderzoek. De praktische werkzaamheden helpen leerlingen een beter beeld te krijgen van mogelijke studierichtingen.”

“Het netwerk stimuleert ons om verder te kijken dan ons eigen vakgebied. Dit is belangrijk voor het doorvoeren van onderwijsvernieuwingen in inhoud en vorm van lessen.”

“Met een bètatechnische oriëntatielijn van klas 1 tot en met 6 kun je belangstelling voor bèta en techniek aanwakkeren bij jongeren.”

Het hele interview met Jolanda van Duyvenbode en Else Henneke is te lezen op vohonetwerken.nl.

Deze case is een voorbeeld van doel 4 van het Techniekpact: Voldoende vo-leerlingen kiezen voor een bètatechnisch profiel

MEER CASES BIJ DOEL 4