Home

TU/E JUNIOR EN HET THERESIALYCEUM VINDEN ELKAAR IN HET INGENIEURSBUREAU OP SCHOOL

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 4

TU/e Junior, onderdeel van de Technische Universiteit Eindhoven, laat kinderen met programma’s, evenementen, projecten en lesmateriaal wetenschap en technologie in hun eigen belevingswereld ervaren, ruim voordat zij hun studiekeuze maken. Het Theresialyceum, een school voor havo, atheneum en gymnasium in Tilburg, maakt al een aantal jaar gebruik van één van de programma’s van TU/e Junior: het Ingenieursbureau op school. Het Theresialyceum is zo enthousiast over het programma dat zij meewerken aan de ontwikkeling van het Ingenieursbureau op school en hiervoor ook een prijs in ontvangst hebben mogen nemen van Onderwijs Pioniers.

EEN ANDERE KIJK OP TECHNIEK

Leerlingen die in een felle concurrentiestrijd met elkaar zo veel mogelijk opdrachten binnenslepen. Dat is waar het om gaat als je een dag werkt voor het Ingenieursbureau op school. Maximale spanning en uitdaging zijn de succesfactoren van dit dagprogramma. Ingenieurs krijgen vaak te maken met vragen als ‘ontwerp een ondergronds winkelcentrum’ of ‘voorkom geweld tegen ambulancepersoneel’. Als je de opdrachten wilt binnenslepen, dan komt het aan op teamwork, goede ideeën en een professionele presentatie. Het is belangrijk dat je goed kunt presteren onder druk. Tijdens het Ingenieursbureau op school leren jongeren problemen analyseren, eisenpakketten opstellen, oplossingsgericht denken, ontwerpvoorstellen maken, prototypes bouwen en het eindproduct op een professionele manier presenteren aan de klant. Een intensieve, leerzame dag die de jongeren zeker een andere kijk op techniek doet krijgen.

 

TALENTEN ONTDEKKEN EN ONTPLOOIEN

Er zijn veel redenen om de leerlingen deel te laten nemen aan dit project. Zo ontdekken en ontplooien ze hun talenten, is het ondersteunend in de profielkeuze en worden leerlingen tegelijkertijd geënthousiasmeerd voor bèta en techniek. Dit blijkt wel uit reacties van een leerling “ik vond productontwerpen altijd al interessant, maar nu weet ik zeker dat ik in die richting wil werken” en een begeleider: “had ik dit maar op school gehad”.

De bijdrage van het Theresialyceum is tweeledig. Enerzijds vindt er vanuit verschillende vakken een verbreding en verdieping van de dag plaats. Bij de vakken beeldende vorming, Nederlands, techniek en economie vindt de voorbereiding plaats. Daar leren ze veel oplossingen te genereren voor een probleem (divergent denken), wordt duidelijk gemaakt hoe je de opdrachtgever kunt overtuigen voor het ontwerp te kiezen, komt de technische ontwerpcyclus aan bod, en wordt er aandacht besteed aan een kostprijsanalyse. Deze kennis en vaardigheden worden ingezet op een projectdag waarbij leerlingen aan één van de ontwerpopdrachten werken. Anderzijds wordt er samengewerkt met bedrijven om nieuwe opdrachten te bedenken en te schrijven, waardoor leerlingen ook aan projecten werken die zeer actueel en relevant zijn.

Tenslotte nog enige tips voor scholen die hun leerlingen deze kans ook willen bieden:

  1. Heb een helder doel voor ogen, wat wilt u bereiken met dit project?
  2. Maak, bij voorkeur, twee personen verantwoordelijk voor de uitvoering. Zo kunnen ze elkaar ondersteunen.
  3. Zorg voor een goede samenwerking tussen de collega’s, met name in de ontwikkeling van het lesmateriaal.
  4. Geef de collega’s voldoende tijd en middelen om deze dag voor te bereiden en uit te voeren.
  5. Benadruk het competitieve element, dit leidt tot extra enthousiasme en inspanning onder de leerlingen.

SAMENWERKING

Het programma is speciaal ontwikkeld voor havo- en vwo leerlingen. Een programma is nooit af en juist de praktijkervaring is nodig om de juiste stappen te maken in de ontwikkeling van het programma. Het Theresialyceum levert naast praktijkervaring ook enthousiast personeel dat vanuit hun eigen vakgebied, beeldende vorming, techniek, Nederlands, informatiekunde en economie tips geeft voor deze ontwikkeling. Zij zijn inmiddels zo bedreven in het programma dat zij zelfstandig als Ingenieursbureau aan de slag gaan en TU/e Junior hierin de begeleiding verzorgt.

MEER INFORMATIE

  • zie website Technische Universiteit Eindhoven
  • of neem contact op met: Hanneke van den Boom, programmamanager TU/e Junior, h.v.d.boom@tue.nl, 040 2473509 of Bas de Waal, bètacoördinator en docent natuurkunde Theresialyceum, b.d.waal@theresialyceum.nl 013-4673738

Deze case is een voorbeeld van doel 4 van het Techniekpact: Voldoende vo-leerlingen kiezen voor een bètatechnisch profiel. 

MEER CASES BIJ DOEL 4