Home

updates

zuidoost

Circulaire Carrières heeft ook in praktijk potentie

Hoe zorgen we voor meer leraren in het beroepsonderwijs? Dat was de vraag waarover een Denktank zich in 2016 onder leiding van ...

Meer

Willem van Oranje College zoekt 'Techniek Talentjes'

Het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg is gisteren begonnen met een bijzonder onderwijsconcept, een lessenserie voor ... Meer

Vruchten plukken van samenwerking

De arbeidsmarkt verandert flink en in een rap tempo. Om te kunnen voldoen aan het werk van morgen, is het noodzakelijk dat ... Meer

Ouderbetrokkenheid bij LOB

In het onderwijs moeten jongeren vaak al heel vroeg keuzes maken. Deze keuzes zijn vaak van groot belang voor hun latere ... Meer

Sectorplan Zuidoost-Brabant: werklozen sneller helpen aan een baan

EINDHOVEN (uit Eindhovens Dagblad) - Werkgevers, bonden en de provincie gaan werk maken van het naar een baan leiden van werklozen in de ... Meer

Techniekcentrum Brainport

Veel technische bedrijven hebben behoefte aan vakmensen en diverse onderwijsinstellingen zoeken naar samenwerking met bedrijven. ... Meer